Komentarze do Ewangelii

"Kierowana Duchem Świętym i uwrażliwiona na znaki czasu gorliwość apostolska w służbie Kościoła i bliźnich, ujawniająca się szczególnie przez głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia, sprawowanie sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty."

Ten wyjątek z Konstytucji naszego Pauliskiego Zakonu mobilizuje Paulinów posługujących w różnych krajach świata do szukania nowych sposobów ewangelizacji, aby Dobra Nowina mogła dotrzeć do każdego człowieka. Odczytując znaki czasu i korzystając ze wspołczesnych narzędzi Paulini udostepniają kometarz do niedzielnej Ewangelii w różnych językach.
 

 

Kometarz do niedzielnej Ewangelii:
   
po Polsku po Słowacku