Charyzmat

Paulini są zakonem kontemplacyjno-czynnym ukształtowanym z biegiem lat jako zakon klerycki wyjęty, na prawie papieskim (kan. 588 § 2,591, 593). (Konstytucje Zakonu Paulinów, art. 1 § 3)

Celem Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika jest:

Zasadniczy kształt duchowości paulinów tworzą zatem dwa główne nurty życia zakonu: życie kontemplacyjne i działalność apostolska.

Galeria