Zarząd Zakonu

GENERAŁ ZAKONU  o. Arnold Chrapkowski OSPPE
Wikariusz Generalny o. Michał Lukoszek OSPPE
II Definitor o. Mariusz Tabulski OSPPE
III Definitor o. Ryszard Bortkiewicz OSPPE
IV Definitor o. Kazimierz Maniecki OSPPE
Prokurator Generalny przy Stolicy Apostolskiej o. Bazyli Degórski OSPPE
Administrator Generalny o. Jan Bednarz OSPPE
Sekretarz Generalny o. Paweł Przygodzki OSPPE

Kontakt