Biuro Prasowe Jasnej Góry

Biuro Prasowe Jasnej Góry

www.jasnagora.com

Biuro Prasowe Jasnej Góry wypełnia powierzoną mu misję w odniesieniu do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze w Częstochowie, Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze oraz w stałej posłudze Zakonowi Paulinów w Polsce i na świecie.

Biuro Prasowe Jasnej Góry zostało powołane przez Władze Zakonu Paulinów w celu zapewnienia kompetentnego i profesjonalnego dostępu do informacji. Rozpoczęło ono swoją działalność w 1978 roku przez służbę ówczesnego rzecznika prasowego Jasnej Góry o. dra Jerzego Tomzińskiego i sekretarza Biura - pani Teresy Markiewicz. Biuro Prasowe, jako instytucja kościelna, działa na polu medialnym także w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz.24) (z późniejszymi zmianami).

W roku 2001 w Biurze Prasowym zostały dokonane istotne zmiany. Po 23-letniej służbie rzecznika prasowego o. Jerzy Tomziński zrezygnował z dalszego pełnienia tej funkcji. Zostali mianowani: rzecznik o. Stanisław Tomoń i zastępca rzecznika - o. Robert Łukaszuk. Przełożeni Zakonu Paulinów wyznaczyli nowe cele i zadania dla dalszej działalności medialnej. Biuro Prasowe pod względem organizacyjnym, programowym i technicznym zostało utworzone na nowo. Powstał też nowy sposób przekazu wiadomości z Jasnej Góry - strona internetowa.

Na miejsce zmarłego o. Roberta Łukaszuka, nowy przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski, w kwietniu 2008 r., mianował także rzecznikiem prasowym Jasnej Góry o. Roberta Jasiulewicza, redaktora naczelnego dwumiesięcznika Jasna Góra.

Biuro Prasowe jest powołane przede wszystkim do upowszechniania i uzyskiwania informacji dotyczących Sanktuarium maryjnego i Klasztoru Zakonu Paulinów na Jasnej Górze. Jest zobowiązane także do prezentowania stanowiska zajmowanego przez Przełożonych Klasztoru jasnogórskiego i Zakonu Paulinów w sprawach ważnych dla sanktuarium Królowej Polski, życia Kościoła w Polsce i na świecie, narodu polskiego żyjącego w Ojczyźnie i poza granicami kraju.

Głównym przedmiotem działalności Biura Prasowego jest oddziaływanie w zakresie medialnym jako ośrodka informacyjnego oraz wyspecjalizowanej instytucji w zakresie public relations i promocji Jasnej Góry. Biuro Prasowe pełni także funkcję opiniodawczą i doradczą - przedstawia opinie, oceny i fakty wobec Przełożonych Zakonu Paulińskiego, Przeora Jasnej Góry i Zarządu Klasztoru jasnogórskiego w sprawach dotyczących całokształtu działań medialnych Jasnej Góry.

Kontakt:

Biuro Prasowe Jasnej Góry
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
Polska

tel. +48 34 377-74-88
fax +48 34 365-61-06

e-mail: biuro.prasowe@jasnagora.pl 
           press@jasnagora.pl 

www.jasnagora.com 

Biuro Prasowe otwarte jest w godzinach:

9.00 - 17.00