Dwumiesięcznik Jasna Góra

Dwumiesięcznik
"Jasna Góra"

www.miesiecznik.jasnagora.pl

"Jasna Góra" to ilustrowany dwumiesięcznik Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, wydawany od 1983 roku przez Kurię Generalną Zakonu Paulinów i zarząd Klasztoru Jasnogórskiego.

"Jasna Góra" propaguje rodzime formy pobożności maryjnej, wyrosłe z tradycji Sanktuarium: zawierzenie Maryi, Apel Jasnogórski, teksty modlitw, medytacje. Podaje intencje modlitewne dla członków wspólnoty modlitwy różańcowej. Prezentuje też różne wspólnoty religijne, np. Ruch Pomocników Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła czy Ruch Dzieci Maryi.

Odnotowuje przejawy twórczości inspirowane maryjnością: poezję, utwory literackie, dzieła muzyczne, pieśni i piosenki. Uczestniczy w dialogu ekumenicznym m.in. poprzez wywiady z ludźmi różnych wyznań i narodowości. Zamieszcza relacje z życia innych sanktuariów maryjnych (polskich i zagranicznych), informuje o polskich kaplicach i obrazach Matki Bożej na świecie. Przekazuje listy i świadectwa osób poszukujących wiary i powracających do Boga.

Adres redakcji  Dwumiesięcznika Jasna Góra

ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

tel. +48 34 37-77-351
      +48 34 37-77-317

e-mail: miesiecznik@jasnagora.pl 
www.miesiecznik.jasnagora.pl