Bp Bartłomiej - Fundator Pierwszego Klasztoru

"Pierwsze mury założył na Patacs biskup Bartłomiej pod imieniem św. Jakuba. Tu umieszcza braci, prostaczkom regułę zostawia. Ojcem duchowym się staje i twórcą z Bożą pomocą."

Za panowania króla Andrzeja II, syna Beli III, a ojca św. Elżbiety, najprzewielebniejszy w Chrystusie Bartłomiej, biskup Pięciu Kościołów, żarliwy zwolennik życia pustelniczego, stwierdził na własne oczy, jak wielu samotników zeszło się na szcycie góry Patacs tylko dzięki jego wolnemu zezwoleniu. Zbudował im przeto w 1225 r. klasztor ku czci św. Jakuba Apostoła, jak to zawiera się w jego piśmie tam przechowywanym. Chcąc uposażyć kościół doczesny, Kościół zdobny w najdroższą Krew Chrystusa, również w dobra przemijające, nietrwałe, podarował owej światyni pewne ziemie.

Fragment: Vitae fratrum eremitarum S. Pauli Primi Eremitae,
o. Grzegorz Gyöngyösi,
tłum. o. Paweł Kosiak

Archiwum Jasnej Góry, 1526 r.