Boże Narodzenie w Doylestown

Boże Narodzenie w Doylestown
2016-12-27

W Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown świętowanie Bożego Narodzenie rozpoczęliśmy 24 grudnia od Mszy św. Wigilijnej sprawowanej o godz. 17.00. Głównym celebransem był o. Edward Volz, dyrektor Sanktuarium.

Również o północy odbyła się tradycyjna Pasterka pod przewodnictwem o. Krzysztofa Drybki, przeora Amerykańskiej Częstochowy, która zgromadziła wielu wiernych głównie polskiego pochodzenia.

Mesjasz był oczekiwany przez tysiące lat. Kiedy pierwszy grzech został popełniony i ludzie stracili bliską relację z Bogiem, obiecał im, że przez Syna Bożego, ta ogromna zażyłość zostanie przywrócona.

Przez wieki, Bóg zawierał liczne przymierza, choćby z Abrahamem czy Mojżeszem. W niezliczonych momentach objawiał prawdę o Sobie i swoim Synu przez przepowiadanie proroków, którzy zapowiadali nadejście Mesjasza, Syna Bożego.

We właściwym czasie, wszechmocne Słowo, przez które cały wszechświat został stworzony, stało się człowiekiem. Było to wypełnienie Bożej obietnicy. To o czym słyszeliśmy i czytaliśmy w Starym Testamencie, teraz w Nowym Przymierzu stało się rzeczywistością.

Słowo stało się ciałem i stało się małym dzieckiem – Emanuelem, które to imię oznacza Bóg jest z nami. Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, świat został stworzony na nowo. Jezus czyni wszystko nowym.

Ponadto, obietnice Starego Przymierza oraz prawda o tym kim jest Bóg została objawiona nie tylko w Synu, ale również w uczniach, w Apostołach. Dlatego, obietnice i prawda o Bogu zostaje objawiona również w naszym życiu, gdyż i my jesteśmy uczniami Chrystusa. Za każdym razem, kiedy Jezus rodzi się w naszym sercu, Słowo staje się ciałem na nowo.

Rozumiejąc tajemnicę, w której uczestniczymy, nie możemy wyrazić niczego innego poza wdzięcznością. Dlatego tak uroczyście obchodzimy Święta Bożego Narodzenia – nadejście Boga, który staje się jednym z nas, aby nas wszystkich zbawić z całym naszym bogactwem i pięknem.

Jezus przychodzi zarówno do całej ludzkości, ale również przychodzi do każdego z nas, bez względu na to, kim jesteśmy, jakie mamy imię. Co więcej, Jezus przychodzi nie tylko do tych, którzy w Niego wierzą, ale do wszystkich. Z tego płynie nasza nadzieja, i ta prawda jest również źródłem naszego szczęścia. Przychodźmy do Jezusa tak jak On przyszedł do nas, aby stać się jednym z nas. Tak więc i my bądźmy jedno z Chrystusem.

Przez cały tydzień trwamy w oktawie Bożego Narodzenia, oczekując nadejścia Nowego 2017 Roku. W ostatni dzień mijającego roku, będziemy dziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Godzinie Świętej 31 grudnia od 4 do 5 PM oraz na Czuwanie Nocne, które rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 9 PM.

o. Karol Jarząbe

Art. ze str. jasnagora.com