Imieniny o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu

Imieniny o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu
2017-02-21

Msza św. imieninowa generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego została odprawiona w poniedziałek, 19 lutego. Eucharystii celebrowanej o godz. 17.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył dostojny Solenizant.

Słowa powitania skierował o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów: „W tym szczególnym dniu pragniemy na pierwszym miejscu otoczyć Ojca Generała naszą modlitwą, którą łączymy z najświętszą ofiarą Jezusa Chrystusa ufając w jej nieskończoną skuteczność i moc przed Bożym tronem. Prosimy też, aby nasze modlitwy wsparła swoim orędownictwem Najświętsza Maryja Panna, upraszając Ojcu Generałowi wszelkie potrzebne łaski oraz otaczając Ojca Generała płaszczem swojej macierzyńskiej opieki”.

„Gromadzimy się tutaj na Jasnej Górze w Roku Jubileuszu, wpatrzeni w tajemnicę królowania Jezusa Chrystusa na krzyżu, aby znaleźć najgłębszy sens dla obchodów i dziękczynienia za dar 300-lecia koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej, naszej Królowej, i w tym promieniowaniu tego misterium pragniemy dzisiaj modlić się razem z Maryją, polecając dobremu Bogu osobę, życie i powołanie naszego drogiego Ojca Generała Arnolda, i w duchu wiary podziękować za Jego trud dźwigania paulińskiej wspólnoty” – mówił w homilii o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów.

„Drodzy współbracia w powołaniu zakonnym, znajdujemy się w szczególnym momencie i miejscu obecności naszej Matki, również z tego względu, bo nie wiemy, czy uda nam się zgromadzić raz jeszcze w takiej wspólnocie liturgicznej ojców i braci paulinów, przełożonych, przeorów i przedstawicieli konwentu jasnogórskiego w jedności z czcigodnym o. Arnoldem, przełożonym generalnym naszego paulińskiego Zakonu, w dniu 26 sierpnia, na głównych uroczystościach z okazji koronacji. Więc myślę, że jest to czas właściwy, abyśmy jeszcze przed tajemnicą konsekracji eucharystycznej, która uobecni śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego, i przed wyśpiewaniem Magnificat za dar naszej Królowej, ale i za dar życia i powołania naszego przełożonego generalnego, uświadomili sobie raz jeszcze, jak wielkiego skarbu jesteśmy stróżami – podkreślał o. Tabulski - Niech nasze męstwo, nasza odpowiedź i nasza gotowość do pozostawania w służbie Pani Jasnogórskiej będzie tą szczególną perłą, diamentem, którym uczcimy naszą Matkę i Królową”.

Na zakończenie Eucharystii o. Arnold Chrapkowski dziękując wszystkim za życzenia i modlitwę przytoczył słowa św. Pawła Apostoła skierowane do Tesaloniczan: ’W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusem w względem was’. „Te słowa zobowiązują także mnie do złożenia dziękczynienia za was wszystkich tutaj zgromadzonych, którzy w tych dniach swoją modlitwą i ofiarą otaczacie nasz pauliński Zakon i moją posługę – mówił Dostojny Solenizant - Niech Bóg przez ręce Jasnogórskiej Maryi was wszystkich darzy swym błogosławieństwem. Nie tylko w czasie dzisiejszej Mszy św., ale każdego dnia w modlitwie ogarniając was wszystkich i wszystkie sprawy naszego Zakonu proszę przez przyczynę Bożej Matki i św. Pawła, naszego patriarchy, abyśmy my paulini, bez względu na to, gdzie posługujemy potrafili nie tylko zachować to, co wartościowe i piękne w naszym charyzmacie, ale także, otwarci na natchnienia Ducha Świętego i znaki czasu, stawali się paulinami na miarę naszych czasów, byśmy nie tylko wspominali naszą chwalebną przeszłość, ale także budowali nową historię starając się powoli, ale wytrwale podążać z tego, co dobre, ku temu, co lepsze, wzrastając w gorliwej służbie Bogu, Kościołowi i człowiekowi”.

Uroczystą Mszę św. koncelebrowali licznie zgromadzeni ojcowie paulini na czele z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą i z zarządem klasztoru; obecni byli: definitorzy i radni prowincji i quasi prowincji Zakonu, przeorowie i przełożeni paulińskich klasztorów w Polsce i zagranicą, obecni byli przedstawiciele paulińskiego WSD na Skałce w Krakowie, klerycy oraz nowicjusze paulińscy.

Co roku imieniny Generała Zakonu są okazją do spotkania przeorów klasztorów paulińskich z Polski oraz zagranicy. Na wspólnej Mszy przeorowie zgromadzili się we wtorek o godz. 7.30 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystię celebrował o. Arnold Chrapkowski.

Art. ze str. jasnagora.com