30-lecie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

30-lecie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
2017-03-29

Jubileusz 30-lecia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego - kościół OO. Paulinów pw. Ducha Świętego w Warszawie w dn. 25 marca br.

„Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości” - św. Jan Paweł II

Kościół pw. Ducha Świętego w Warszawie stanowi cząstkę kościoła warszawskiego i od kilku wieków posługują w nim ojcowie paulini. Na przestrzeni lat Duch Święty wzbudzał wiele inicjatyw, do których należy zaliczyć między innymi:
- ponad trzechsetletnią tradycję Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, która w tym roku wyruszy po raz 306,
- Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa, Bractwo św. Agnieszki, Bractwo Różańcowe, Szkaplerza i kilkanaście innych bractw i wspólnot,
- I Soboty Miesiąca,
- wspólnoty Neokatechumenalne,
- Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
- całodzienna posługa w sakramencie pojednania.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywaliśmy przepiękną okoliczność 30-lecia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja to modlitwa w intencji dziecka poczętego a jeszcze nienarodzonego. W Polsce inicjatywa ta zakiełkowała w kościele pw. Ducha Świętego OO. Paulinów w Warszawie przy ul. Długiej. Powstała wówczas grupa pod nazwą Straż Pokoleń. Pierwszej Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 roku za przeoratu o. Szczepana Kośnika, była ona kontynuowana przez następców.

Na początku 1994 r. powołano do życia ogólnopolski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji. 25 i 26 marca 1994 roku na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się promocja Duchowej Adopcji i pierwsze przyrzeczenia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Królowej Polski.

Fenomen Duchowej Adopcji rozprzestrzenił się na teren całej Polski oraz na różne części świata.

Kilka danych statystycznych dotyczących Duchowej Adopcji w Kościele OO. Paulinów:
1 – pierwszą Duchową Adopcję 2 lutego 1987 r. podjęło 7 osób
2 – Duchową Adopcję przeprowadzono 174 razy
3 - liczba zarejestrowanych wiernych, którzy podjęli się Duchowej Adopcji stanowi ponad 9 tysięcy osób
4 – kobiet, które składały przyrzeczenia było 7478
5 – mężczyzn, którzy składali przyrzeczenia 1471
6 – 14 osób złożyło przyrzeczenia ponad 25 razy
7 – 37 osób złożyło przyrzeczenia ponad 20 razy
8 – 88 osób złożyło przyrzeczenia ponad 15 razy
9 – 99 małżeństw zaangażowało się w przeczenia Duchowej Adopcji
10 – wśród składających deklaracje znajdują się także: osoby starsze, młodzież, dzieci oraz więźniowie.
11 – należy dodać, że nieokreślona grupa wiernych podejmowała się Duchowej Adopcji incognito.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ks Bp. Michał Janocha. Delegatem Ojca Generała Zakonu Paulinów był Ojciec Definitor Mariusz Tabulski, który skierował słowa pozdrowienia i podziękowania za kontynuację dzieła Duchowej Adopcji.

Wśród dostojnych gości znaleźli się: Ks. Dziekan i Proboszcz Archikatedry w Warszawie ks. Bogdan Bartołd oraz ks. Marcin Szczerbinski – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie. Ponadto byli obecni: Pan Jerzy Zieliński, Pani Wiesława Kowalska i inni, którzy od początku są świadkami i niestrudzenie kontynuują fenomen Duchowej Adopcji.

Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele różnych wspólnot:
1 – Archikonfraterni Literackiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie na czele z Bratem Seniorem Profesorem Janem Szymczykiem
2 – przedstawiciele Zakonu Rycerzy Jana Pawła II z Bratem Andrzejem Świtalskim
3 – Siostry i Bracia ze wspólnot Neokatechumenalnych
4 – oprawę muzyczną stanowił CHÓR KERYX pod dyrekcją o. Ireneusza, który wykonał pierwszy raz specjalnie skomponowany Hymn Duchowej Adopcji.

opracował
o. Marek Tomczyk

Art. ze str. jasnagora.com