Šastín-Stráže nowe paulińskie sanktuarium na Słowacj

Šastín-Stráže nowe paulińskie sanktuarium na Słowacj
2017-03-30

Zakon Paulinów przyjął opiekę nad narodowym sanktuarium Matki Bożej Siedmiobolesnej w miejscowości Šastín-Stráže na Słowacji.

Uroczyste przyjęcie nastąpiło w niedzielę, 26 marca w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Šaštín-Stráže podczas Mszy św. odprawionej o godz. 10.30.

W uroczystości udział wzięli: abp Stanislav Zvolenský, metropolita bratysławski; o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów; o. Martin Lehončák, quasi-prowinciał paulinów na Słowacji oraz delegaci z czterech paulińskich klasztorów na Słowacji.

*

Kościół Matki Bożej Bolesnej w Szasztinie (Šaštín) jest jednym z głównych miejsc kultu Matki Bożej Bolesnej, która stała się patronką Słowacji. Kościół zbudowany w 1736 r. odwiedzany jest przez tysiące pielgrzymów nie tylko ze Słowacji, lecz także z zagranicy.

Szasztin jest miejscem pielgrzymowania turystów słowackich i zagranicznych, którzy chcą pomodlić się przed rzeźbą Matki Boskiej. Rzeźba ta została uznana za cudowną i czczona jest przez rzesze wiernych. Wiąże się z nią legenda, według której żona palatyna węgierskiego wyprosiła modlitwą nawrócenie swojego męża. W ramach wdzięczności za zmianę zachowania męża, poleciła wybudować kaplicę, w której umieszczono statuetkę Matki Bożej Siedmiobolesnej.

Cudowna rzeźba pochodzi z roku 1564 i jest anonimowego autorstwa. Ma wysokość 85 cm, szerokość 91 cm i cechuje się stylem późnogotyckim.

Po badaniu kanonicznym szasztińska rzeźba Matki Boskiej została uznana za cudowną, co potwierdził również swym dekretem papież Urban VIII. W 1733 roku rzeźbę odzyskali paulini, którzy zdecydowali się na zbudowanie kościoła pątniczego oraz klasztoru.

Kościół zbudowano w stylu barokowym i uroczyście wyświęcono w 1764 r. przy udziale cesarzowej Marii Teresy oraz cesarza Franciszka I Lotaryńskiego. Rzeźbę Matki Bolesnej przeniesiono na główny ołtarz wykonany z czerwonego marmuru. Świątynia ma sześć bocznych ołtarzy z malowidłami J. L. Krackera. Jej długość wynosi 62 m, wysokość 26 m, a szerokość 23 m.

Nawa główna ma 13 m szerokości. Południowa strona kościoła połączona jest z klasztorem arkadowym korytarzem. Budynek klasztoru składa się z trzech skrzydeł, z czwartej strony zamknięty jest bazyliką.

Paulini opiekowali się klasztorem i kościołem do kasaty zakonu w cesarstwie austro-węgierskim przez cesarza Józefa II w 1786 r.

W 1927 r. papież Pius XI ogłosił Matkę Bożą Siedmiobolesną patronką Słowacji.

W 1964 r. Ojciec Święty Paweł VI nadał kościołowi Matki Bolesnej tytuł bazyliki mniejszej – jako pierwszemu kościołowi na Słowacji.

1 lipca 1995 r. papież Jan Paweł II w czasie podróży apostolskiej na Słowację odprawił Mszę św. w narodowym sanktuarium w Šastín i koronował figurę Matki Bożej Siedmiu Boleści.

Wykorzystano informacje z:

- slovakia.travel/pl

- bazilika.sk

- www.duszpasterz.pielgrzymow.pl

- odkryj.pl

oprac. BPJG
na podstawie informacji o. Mirosława Hruška, paulina

Art. ze str. jasnagora.com