Nowa parafia paulińska w Pilznie w Czechach

Nowa parafia paulińska w Pilznie w Czechach
2017-08-08

   W dniu liturgicznego obchodu Przemienienia Pańskiego, gdy Kościół wraz z wybranymi apostołami wchodzi na górę Tabor, by tam wpatrywać się w blask jaśniejącego Oblicza Chrystusa, również w czeskim Pilźnie zgromadzili się mieszkańcy Parafii św. Jana Nepomucena na wieczornej Eucharystii. W swoim parafialnym kościele przeżywali uroczyste wprowadzenie przez miejscowego biskupa J. Eksc. Ks. Bpa Tomasza Holuba nowych duszpasterzy do pełnionych posług. Odtąd tej wspólnocie i jej  drodze do Ojczyzny Niebieskiej przez meandry codziennosci towarzyszyć będą kapłani w białych, paulińskich habitach.  Nowym proboszczem i przełożonym wspólnoty zakonnej został o. Bogdan Stępień, dotychczasowy proboszcz parafii w Ostrawie, do tej chwili jedynej paulińskiej parafii na ziemi czeskiej. Wraz z wikariuszem o. Robertem nie tylko poszerzyli grono pilzneńskiej wspólnoty kapłańskiej, ale też zostali posłani przez miejscowego Arcypasterza do pełnienia swojej misji w tej wspaniałej, choć misyjnej dziś cząstce Kościoła Powszechnego. Odtąd będą wspólnie dźwigać Krzyż codzienności, głosząc słowo Boże i sprawując sakramenty święte.

   Wyrazem tego było publiczne wyznanie wiary przed biskupem i zgromadzonymi wiernymi oraz odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Głebokim przeżyciem, a nawet źródłem wielu wzruszeń stał się rzadko chyba praktykowany przy takich uroczystościach obrzęd przekazania przez biskupa proboszczowi i jego współpracownikom największych skarbów i tajemnic świątyni i powierzanych zadań. Mianowicie biskup zaprowadził wprowadzanych kapłanów do ambony, chrzcielnicy, tabenakulum i konfesjonału. To najbardziej symboliczne miejsca każdego kościoła, wyróżniające dom Boży, bo będące miejscem sprawowania sakramentów świętych, miejscem gdzie Bóg w szczególny sposób przychodzi do człowieka, by udzielić mu swojej łaski. Głoszenie słowa Bożego to stawianie jasnych pochodni na drodze wiary każdego kto szuka w życiu Bożych dróg, a szczególnie tych, którzy je zgubili lub nie mogli nigdy odnaleźć szkającej ich Miłości. Przyprowadzanie wiernych do chrzcielnicy gdzie udziela sie Chrztu, to rodzenie w wierze nowych dzieci Bożych i odnawianie chrzcielnych zobowiazań, to pogłębianie więzi miłości zespalających wierzącego z Chrystusem i Jego Kościołem; to wejście ponownie w łaskę tego dnia, gdy Bóg nakazał zajaśnieć naszym ciemnościom niewiary i grzechu, po raz pierwszy nazywając nas swoim dzieckiem i wołając już po imieniu. Stawanie przed tabernakulum, przed ołtarzem to  sprawowanie Eucharystii, to sprowadzanie Boga na ziemię i karmienie ludzi zgłodniałych Chrystusa bardziej niż chleba. To także wspólna adoracja, modlitwa, czas otwierania serca by Bóg napełnił je Sobą. Wreszcie konfesjonał, w ktorym Bóg leczy rany, pociesza, sam podnosi, wspiera nas i kieruje nasze życie  na nowe już drogi. To tam wysokości nieba najniżej pochylają sie i dotykają ziemi; dotykają leżących w jej prochu, poranionych i poległych w walce z grzechem, przegranych... W konfesjonale pada słowo: wstań! wstań i ożyj na nowo. Dotknięcie bijącego Serca Boga odmienia życie człowieka.

   Oprócz zgromadzonych w dużej jak na miejscowe warunki liczbie parafian w uroczystościach wzięli udział także: wikariusz generalny o. Michał Lukoszek i nowy dyrektor Radia Jasna Góra o. Andrzej Grad. W imieniu Zakonu Wikariusz Generalny podziękował Biskupowi za zaufanie wyrażone w prośbie o podjęcie posługi przez nasz Zakon w tym nowym dla nas miejscu. Nawiązał też do słów św. Jana Pawła II, upatrującego charyzmat pauliński we wzorze sług wesela w Kanie Galilejskiej, którzy wezwani przez Maryję, wypełnili wszystko co Syn im powiedział. Na co dzień to napełnianie wodą stągwi, nad którymi staje Jezus, wyraża się w posłudze ołtarza i konfesjonału, w pomocy człowiekowi w nieustannym dźwiganiu się z głębokości upadku i odkrywaniu głębi bliskości Boga.

   Na Mszy świętej obecny byl także pauliński wiceprowincjał z Niemiec o. Jakub Zarzycki, a także proboszcz i przełożony wspólnoty paulińskiej w Ostrawie o. Franciszek Gajewski.

   Błogosławieństwo Biskupa posłało wszystkich w nowy etap działalności parafii i drogi z Chrystusem.

   W tym dniu także Generał Zakonu o. Arnold Chrapkowski erygował także oficjalnie nowy pauliński dom zakonny w Pilźnie.

   Po uroczystej Eucharystii miała miejsce wieczerza, na którą wszystkich kapłanów zaprosił miejscowy Ordynariusz.

   Być może to rozkrzewienie paulińskiego Zakonu na ziemie czeskie można odczytywać jako owoc trzechsetlecia koronacji Jasnogórskiej Ikony. Oby Jej cześć mogła ogarniać serca wszystkich ludzi i prowadzić ich razem do Chrystusa. A w koronie Maryi na pewno czeka miejsce na czeskie diamenty.

strona parafii: www.rkfp.cz

o. Robert