Śluby wieczyste o. Piotra Gałdyna

Śluby wieczyste o. Piotra Gałdyna
2017-10-02

O. Piotr Gałdyn złożył śluby wieczyste w Zakonie św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Uroczystość miała miejsce w poniedziałek, 2 października na Jasnej Górze. Paulin ślubował czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. O. Piotr Gałdyn był przez kilka lat kapłanem diec. świdnickiej, a jego pragnienie dojrzewało, by wstąpić do Zakonu Paulinów.

W uroczystościach udział wzięli rodzice, rodzeństwo, najbliżsi przyjaciele, a także kapłani z kursu, którzy razem z o. Gałdynem przyjęli świecenia kapłańskie w 2004 r.

„Wcześniej nie myślałem o powołaniu zakonnym, bo moje powołanie zrodziło się w archidiecezji wrocławskiej, wstąpiłem do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, tam swoje powołanie realizowałem i zostałem wyświęcony na kapłana już dla diecezji świdnickiej, bo nastąpił podział administracyjny Kościoła, i pracowałem jako ksiądz w diecezji – opowiada o. Piotr Gałdyn - Ale to pragnienie wstąpienia do Zakonu Paulińskiego pojawiło się w seminarium dlatego, że tam jako pierwszego spowiednika spotkałem o. Bogdana Waliczka, który onegdaj był przeorem jasnogórskim, a także przeorem wrocławskich paulinów, spowiadał w naszym seminarium, i stąd ta bliskość z paulińskim powołaniem. Coraz bliżej, przez modlitwę, była Matka Najświętsza. Był taki moment w seminarium diecezjalnym, kiedy chciałem przejść do zakonu, ale mądry ojciec duchowny, mój kierownik, powiedział, że jeśli to jest Boże i rzeczywiście Pan Bóg będzie chciał, żeby tak się stało, lepiej najpierw się wyświęcić w diecezji, przeczekać, przemodlić i jeśli taka wola będzie dalej, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie. I tak po 9-ciu latach próśb biskupa diecezjalnego wyraził on zgodę, żebym mógł przejść z diecezji do zakonu”.

„Dlaczego paulini? Przede wszystkim ze względu na Matkę Bożą i na Jasną Górę – wyjaśnia o. Gałdyn – Myślę, że to jest element charakterystyczny naszego Zakonu dla wszystkich młodych ludzi. Widzimy na zbiórkach powołaniowych, że najwięcej młodych mężczyzn, chłopców przyjeżdża zawsze na Jasną Górę. Matka Boża przyciąga. Zawsze u Matki jest najlepiej. Serce kapłana umiłowane jest dla Maryi, więc myślę, że ten rys maryjny, ale także ‘Solus cum Deo solo’, czyli ‘sam na sam z Bogiem’, przebywanie przez modlitwę, a trzecia rzecz, to jest wspólnota zakonna”.

„Śluby wieczyste są przypieczętowaniem całej drogi prawnej w Zakonie, drogi formacyjnej. Przeżywałem to bardzo mocno – podkreśla nowo wyświęcony paulin - Przeżywałem święcenia diakonatu, święcenia kapłańskie, więc kolejny element dołączam do całej układanki mojego powołania. Przeżyłem to w sposób szczególny dlatego, że to się odbyło tutaj, w Kaplicy Matki Bożej, przed Jej wizerunkiem, więc tym bardziej te emocje duchowe wrzały”.

Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

W słowach powitania o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, powiedział: „W dniu Św. Aniołów Stróżów, którzy są dla nas opiekunami w drodze naszego powołania, uwielbiania Boga, którzy są czystymi duchami uwielbiającymi całą swoją istotą Boga samego, pragniemy życzyć o. Piotrowi, by jego związanie się z Bogiem przez profesję zakonną było otwarciem całej swojej istoty, całego swojego życia, na bycie całkowite dla Pana”.

„Ojcze Piotrze, twój Anioł Stróż wiódł ciebie poprzez lata różnymi drogami, ochraniał, poprzedzał, prowadził – mówił podczas homilii o. Arnold Chrapkowski - Zapewne przechowujesz w swej pamięci te wyjątkowe chwile, naznaczone szczególnie intensywną obecnością i dotknięciem samego Boga. Dar powołania kapłańskiego otrzymany w młodości dzięki Bożemu wezwaniu, naznaczonemu także matczynym głosem Maryi, Królowej Apostołów, został niejako ubogacony i wzmocniony łaską zakonnego powołania. Dziś dopełniając niejako czas formacji po ślubach czasowych, zobowiążesz się świadomie i dobrowolnie żyć radami ewangelicznymi w Zakonie Św. Pawła I Pustelnika. Przyjmując styl życia naszego Zakonu, przyjmujesz na siebie całe doświadczenie duchowości, doświadczenie charyzmatu, które kształtowane było poprzez stulecia przez naszych zakonnych współbraci w różnych częściach świata. Przyjmujesz do swojego życia to bogactwo tradycji i duchowości, to doświadczenie ducha powinno być przez ciebie i każdego paulińskiego zakonnika nie tylko strzeżone, ale jednocześnie rozwijane i pogłębiane. Także i dzisiaj Duch Święty domaga się dyspozycyjności i uległości na Jego działanie, wciąż nowe i twórcze. Tego w tym szczególnym dniu tobie życzymy, dyspozycyjności i uległości na nowe i twórcze działanie Boga w twoim życiu”.

O. Piotr Gałdyn złożył śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce przełożonego generalnego Zakonu o. Arnolda Chrapkowskiego. Po przyrzeczeniach otrzymał biały płaszcz zakonny.

Na zakończenie Mszy św. o. Piotr Gałdyn wypowiedział słowa podziękowań.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es

Art. ze str. jasnagora.com