IV Kapituła Prowincji Australijskiej

IV Kapituła Prowincji Australijskiej
2017-10-22

W dniach od 17 do 18 października 2017 r. Generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski przewodniczył IV kapitule Prowincji Australijskiej Zakonu Paulinów wraz z Wikariuszem Generalnym o. Michalem Lukoszkiem. Uczestniczył w niej także nasz współbrat ekscelencja o. Bp Columba Macbeth-Green ordynariusz diecezji Wilcannia-Forbes. Był to dla nas czas szczególnego pochylenia się nad sprawami wspólnoty i rozwojem naszego zakonnego charyzmatu na tym odległym kontynencie.

Wszyscy ojcowie i bracia uczestniczyli we wspólnej modlitwie Eucharystycznej i brewiarzowej oraz w spotkaniach z Najwyższym Przełożonym. W sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Penrose Park - Berrimie, miejscu rozmodlonym przez rzesze pielgrzymów przybywających szczególnie na uroczystości fatimskie każdego 13-go miesiąca również i my  w tym ważnym roku 300 lat od koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej zebraliśmy się oby wybłagać potrzebne laski dla Prowincji Australijskiej i wiernym, którym posługujemy.

Po omówieniu bieżących spraw, życia i naszej posługi a także podzięce ustępującemu zarządowi wybrano nowa kurię prowincji. Nowym prowincjalem został o. Albert Waśniowski a jego najbliższymi współpracownikami wybrani zostali:

o. Richard Green - Wikariusz Prowincji
o. Wojciech Śliwa - II Definitor, Sekretarz Prowincji
o. Peter Strohmayer - III Definitor
br. Bruno Kanamis - IV Definitor
o. Jarosław Zań - Administrator Prowincji

Nowemu Prowincjałowi i jego współpracownikom życzymy obfitości darów Bożych w służbie Chrystusowi i Jego Matce oraz wiernym w Australii. Jako wspólnota Ojców i Braci Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika pragniemy wyrazić wdzięczność Czcigodnemu Ojcu Generałowi za jego ojcowską obecność.

Podziękowania dla Ojca Wikariusza Generalnego Michała Lukoszka i wszystkich ojców i braci Paulinów, którzy brali udział w kapitule.


o. Wojciech Śliwa, OSPPE
II Definitor, Sekretarz Prowincji Australijskiej