Podziękowania w Senacie RP

Podziękowania w Senacie RP
2017-12-16

W Senacie RP w Warszawie w czwartek, 14 grudnia została zaprezentowana wystawa „Jubileusz 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”. Centralnym elementem ekspozycji jest kopia Cudownego Obrazu z wyobrażeniem koron użytych w czasie koronacji w 1717 r. oraz korony Matki Bożej i Dzieciątka pobłogosławione przez Jana Pawła II w 2005 r.

Wystawa jest ostatnim ważnym punktem obchodów jasnogórskiego jubileuszu. Przy tej okazji należy przypomnieć, że dnia 4 listopada 2016 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia.

Uroczystość otwarcia wystawy rozpoczęła się ok. godz. 12.00. Uczestniczyli w niej senatorowie RP oraz delegacja ojców paulinów z Jasnej Góry i z Warszawy. Obecni byli m.in.: Stanisław Karczewski, marszałek Senatu; wicemarszałkowie – Maria Koc i Bogdan Borusewicz; senatorowie: Artur Warzocha, Ryszard Majer, Czesław Ryszka; Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów; o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu; o. Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze; o. prof. Janusz Zbudniewek i o. Dariusz Laskowski, podprzeor klasztoru OO. Paulinów w Warszawie; Jerzy Żmudziński, historyk sztuki oraz kustosz prezentowanej wystawy; Jerzy Jurkiewicz, koadiutor Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. W uroczystości wzięła udział także delegacja uczennic Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek w Warszawie.

Jako pierwszy głos zabrał marszałek Senatu Stanisław Karczewski. „Zacznę od podziękowań, panu senatorowi Czesławowi Ryszce i panu senatorowi Arturowi Warzosze chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że możemy się dziś spotkać, że jest ta wystawa, ale również byli inicjatorami uchwały, z której jestem tak bardzo dumny, bo w ubiegłym roku podjęliśmy uchwałę mówiącą o tym, że rok 2017 jest m.in. Rokiem 300. rocznicy Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To pierwsza koronacja, która została dokonana poza Włochami, to wielkie wyróżnienie dla Polski, to wielkie wyróżnienie dla nas, Polaków” – podkreślił marszałek Senatu. Nawiązując do prezentowanej wystawy zaznaczył: „Dla nas jest to niezwykle wzruszający moment, historyczny moment”.

„Kończymy rok jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Jasnogórskiego Wizerunku, rok, który był wypełniony wieloma wydarzeniami. I to dzisiejsze wydarzenie tu w Senacie jest niejako ostatnim akordem jubileuszowego czasu świętowania tej wielkiej rocznicy” – mówił o. Arnold Chrapkowski. Zaznaczył, że „Jasna Góra, pozostając przede wszystkim miejscem kultu, miejscem oddawania czci Bożej Matce, Jasna Góra i Maryja Jasnogórska skupia w sobie tą bogatą, i radosną i trudną historię naszej Ojczyzny”.

Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, dołączając się do słów ojca generała, powiedział, że dzięki jubileuszowej obecności w Senacie „jakby na nowo uświadamiamy sobie rolę miejsca, jakim jest Jasna Góra w historii Polski, ale tak naprawdę rolę i działanie Najświętszej Dziewicy Maryi w naszej historii”. „Ufam, że Jej opieka będzie również towarzyszyła Szanownym Państwu w służbie naszej Ojczyźnie, i tego też pragnę Państwu życzyć patrząc na zbliżające się święta Bożego Narodzenia” – podkreślił o. przeor.

Senator Czesław Ryszka również wyraził swoje podziękowanie, i dodał: „Nie ma takich słów, którymi moglibyśmy oddać naszą miłość, wierność do Matki Bożej Jasnogórskiej danej nam przed ponad 600 laty ku obronie naszego narodu”.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski otrzymał srebrny medal wybity z okazji Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Uroczystość otwarcia wystawy poprowadził senator Artur Warzocha, a Radio Jasna Góra podjęło się jej transmisji.

„To jest wielkie przeżycie i honor dla nas, że w gmachu Senatu możemy gościć wystawę poświęconą Matce Boskiej Częstochowskiej, naszej Matce i Królowej – powiedziała Maria Koc, wicemarszałek – Dla ludzi głęboko wierzących jest to szczególne, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest Królowa Polski w znaczeniu jak najbardziej dosłownym, bo przecież Polacy od zarania dziejów powierzali swoje troski Matce Boskiej Częstochowskiej, nie tylko te osobiste, ale też te, które dotyczyły naszego narodu. I naród polski dzięki królowaniu Matki Boskiej Częstochowskiej przetrwał najbardziej trudne w swojej historii momenty”.

„Bardzo się cieszę, to jest bardzo ważny dzień dla Senatu i parlamentaryzmu polskiego – zaznaczył Artur Warzocha – Zaproszenia do tego, żeby Matka Boża uczestniczyła w naszym życiu codziennym nie trzeba, bo większość Polaków w Nią wierzy, kocha Ją w sposób właściwy, traktuje Ją z wielkim szacunkiem, jak swoją Matkę (…) Natomiast ten wymiar państwowy czyli zaproszenie Maryi do życia publicznego też ma znaczenie. Matka Boża Częstochowska jest obecna w życiu większości naszych polskich polityków, zarówno byłych, jak i obecnych, a myślę, że również przyszłych. Jest obecna w życiu Polaków, którzy wypełniają swoją działalnością przestrzeń publiczną. Jest obecna w życiu każdego Polaka mieszkającego za granicą, o czym też tutaj dzisiaj była mowa, bo wszędzie za granicą można dotknąć śladów obecności Matki Bożej, więc Ona po prostu tutaj, w polskim parlamencie, w polskim Senacie otrzymuje swoje należne miejsce”.

Art. ze str. jasnagora.com