Wigilijne spotkanie z rodzicami

Wigilijne spotkanie z rodzicami
2017-12-17

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, na Jasnej Górze odbywa się świąteczne spotkanie kleryków paulińskich z rodzinami. Trzydniowe spotkanie jest okazją do wspólnego przeżywania zbliżających się Świąt, do wzajemnego poznania się rodzin braci kleryków, a także do wspólnej wieczerzy i łamania się opłatkiem.

W sobotę, 16 grudnia w Domu Pielgrzyma miała miejsce wieczerza wigilijna, na której obecny był przełożony generalny Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski. Klerycy łamali się opłatkiem i składali życzenia rodzicom, rodzeństwu, wychowawcom i przełożonym.

„Przeczytany przed chwilą fragment Ewangelii opisujący narodzenie Jezusa Chrystusa jest bliski każdemu z nas. I kiedy w czasie Wigilii w naszych rodzinnych domach będziemy na nowo odczytywać ten wyjątkowy fragment pewnie w naszych umysłach, w naszych sercach przypomnimy sobie także tą dzisiejsza Wigilię tutaj na Jasnej Górze, przy Bożej Matce Maryi - mówił podczas spotkania o. Arnold Chrapkowski – Święta Bożego Narodzenia są czasem szczególnym, kiedy naszym umysłem, naszą myślą, naszym sercem wracamy wszyscy do naszego domu rodzinnego, do naszych rodziców, do dziadków, do bliskich, do tych którzy uczyli nas jak żyć, uczyli nas wiary, uczyli nas miłości do drugiego człowieka. Teraz na was, na rodzicach ciąży ten obowiązek przekazania nie tylko mądrości życia, ale przekazania także wiary i miłości do drugiego człowieka. I pomimo tego, że wasi synowie fizycznie opuścili domy rodzinne to przecież są nadal bardzo bliscy waszemu sercu i nie tylko w wigilijny wieczór, ale każdego dnia na pewno o nich myślicie i za nich się modlicie. To duchowe wsparcie na drodze do kapłaństwa jest bardzo ważne. Rodzice i bliscy w każdym momencie powinni towarzyszyć tym którzy usłyszeli głos Bożego wezwania i poszli tą drogą, na którą Bóg ich powołał”.

„Pragnę życzyć, aby te święta Bożego Narodzenia, święta bardzo rodzinne objęły waszym ogromnym sercem nie tylko waszych synów, ale aby objęły cały nasz pauliński Zakon, bo przecież wasi bliscy wstępując do naszego Zakonu stali się częścią tej nowej, już nie więzami krwi związanej rodziną, ale rodziną która łączy wiara. Wiara która jest tak bardzo potrzebna współczesnemu człowiekowi i która powinna odgrywać w tym świecie, który niesie w sobie bardzo dużo zamętu powinna odgrywać bardzo dużą rolę. Dlatego i w imieniu własnym i w imieniu całego zarządu pragnę życzyć wam tego gorliwego serca, serca pełnego miłości, serca pełnego wiary, byście i wiarą i miłością potrafili obdarzać każdego człowieka”.

W sobotni wieczór uczestnicy spotkania modlili się również na Apelu Jasnogórskim.

Wspólne trzydniowe spotkanie zwieńczyła Msza św. w niedzielę, 17 grudnia, w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Piotr Piechocki, Prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego na Skałce w Krakowie.

„Ta niedziela jest niedzielą wielkiej radości, zbliża się Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Już niedługo będziemy przeżywać pamiątkę Jego narodzenia, ale dla nas zebranych dzisiaj tutaj na Jasnej Górze, w Kaplicy Matki Bożej w Częstochowie jest jeszcze jeden powód do tego, żeby się radować, w Kaplicy zebrani są rodzice naszych braci kleryków. Rodzice, którzy przeżywają swoje coroczne skupienie razem ze swoimi synami braćmi klerykami. To bardzo piękny czas, kiedy możemy się razem zgromadzić w Domu naszej najlepszej Matki, aby podziękować za Jej wstawiennictwo u Boga – podkreślał w homilii o. Piotr Piechocki - Jest to bardzo ważny czas, bo drodzy rodzice możemy wpatrywać się w Maryję i wyobrażać sobie jak to było w Domu Nazaretańskim, bo tak naprawdę można by było powiedzieć, że jesteście dzisiaj bardzo podobni do Józefa i Maryi, bo przecież Józef i Maryja też wpatrywali się w swojego Syna, patrzyli jak wzrasta, jak dojrzewa, jak dorasta do podjęcia tej misji, którą Bóg Ojciec mu zlecił (…) Wzrastał do tej misji, aby być Zbawicielem świata, aż w końcu wyszedł z domu, aby pełnić wolę Ojca, aby spełnić to posłannictwo, które Ojciec mu dał. Wasi synowie również wzrastali w waszych domach, aż do pewnego momentu, kiedy w swoim sercu usłyszeli ten tajemniczy głos powołania, usłyszeli w swoim sercu delikatne słowa Jezusa ‘Pójdź za mną’ i poszli, aby podjąć tą misję do której Pan Bóg ich wzywa. I tak jak Maryja towarzyszyła swojemu Synowi, kiedy wyszedł z domu, tak również i wy drodzy rodzice towarzyszycie swoim synom, którzy są teraz w Seminarium w Krakowie na Skałce, towarzyszycie im modlitwą, pamięcią, świadomością tego, że modlicie się za nich. To jest dla nich bardzo ważne, aby wiedzieli o tym, że jesteście z nimi i ich wpieracie w tej misji do której Pan Bóg ich powołuje”.

Należy pamiętać, że przedświąteczne spotkania kleryków z rodzicami na Jasnej Górze zainicjował śp. o. prof. Zachariasz Jabłoński, długoletni wykładowca kleryków z krakowskiej Skałki.

o. Stanisław Tomoń

Art. ze str. jasnagora.com