Dzień imienin Generała Zakonu

Dzień imienin Generała Zakonu
2018-02-19

Generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski świętował swoje imieniny w poniedziałek, 19 lutego. Uroczysta Msza św. imieninowa została odprawiona o godz. 17.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli m.in. byli generałowie: o. Jerzy Tomziński (jeden z najstarszych paulinów, wchodzący w setny rok życia) i o. Józef Płatek; zarząd generalny Zakonu Paulinów oraz ojcowie wspólnoty jasnogórskiej. Obecni byli także ojcowie przeorowie, proboszczowie i przełożeni z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Łotwy, Włoch, Czech, Hiszpanii i Anglii, którzy przyjechali na imieniny i jednocześnie na doroczne spotkanie z przełożonym generalnym.

Rozpoczynając Mszę św. o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, powiedział: „Jesteśmy tu, by wspominając błogosławionego Arnolda, patrona naszego Najprzewielebniejszego Ojca Generała, złożyć dziękczynienie Świętemu Bogu. Ojcze Arnoldzie, dziękujemy Bogu, że Cię wybrał i zachował, że jak podkreślają nasze zakonne konstytucje jesteś dla nas paulinów, obok Chrystusa, zasadą i znakiem naszej jedności. Dziś w tym zgromadzeniu chcemy odnawiać w duchu wiary naszą synowską uległość, by dalej pod Twoim przewodnictwem pełnić posłannictwo w Kościele i być znakiem świętości Boga w tym świecie. (…) Ojcze Arnoldzie, przyjmij wraz z najlepszymi wyrazami naszego serca, myśli i życzeń, dar modlitwy, a przede wszystkim dar tej Eucharystii, która nie tylko sprawia, że możemy mieć te same uczucia co Jezus, te same dążenia i wspólnego ducha, ale czyni nas uczestnikami świętości Boga na wzór Świętej Bożej Rodzicielki, naszej Matki i Królowej. Prosimy Ją, przed którą stoimy teraz, aby Ona sama była Twoją Orędowniczką, Pocieszycielką i mocą w drodze do świętości”.

*

Wszyscy jesteśmy linoskoczkami

Homilię wygłosił o. Kazimierz Maniecki, definitor generalny Zakonu Paulinów. Kaznodzieja opowiedział historię linoskoczka, który odwiedził na pustelni mnicha. Wizyta nieoczekiwanego gościa i jego słowa, pozwoliły mnichowi odkryć, czym jest świętość. (posłuchaj w audio)

„Moi drodzy, linoskoczek to postać niedzisiejsza, nie z naszej bajki, taki śmieszny, dobrotliwy klaun, którego nikt nie bierze na serio, a tym bardziej jego sztuki, rozmyślań, trosk czy ideałów. Jakże często przypomina on sytuację chrześcijan we współczesny świecie – mówił o. Maniecki i dodał – Jesteśmy linoskoczkami na małych arenach naszego życia”.

„W tym jest istota świętości, szaleństwo krzyża, rozpięcie liny od ziemi do nieba, po której obyśmy nie przestawali kroczyć ku pełni sensu życia, bo taka droga podejmowana niestrudzenie pomimo wszystko nazywa się świętością” – zaznaczył kaznodzieja.

„Dzisiaj dziękując za osobę Ojca Generała, Jego służbę zakonowi, modlimy się o zdrowie dla Niego, Boże błogosławieństwo, obfite dary Ducha Świętego, by Jego służba zakonowi była jak najowocniejsza, ale módlmy się także za wszystkich paulinów, by szli drogą świętości, brali chętnie krzyż swoich obowiązków, czuli odpowiedzialność za misję zakonu paulińskiego, a szczególnie Jasnej Góry, i nie lękali się dawać tak potrzebnego dzisiaj świadectwa miłości Boga i bliźniego” – powiedział definitor generalny.

*

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał czcigodny solenizant o. Arnold Chrapkowski: „Nie tylko z poczucia obowiązku, ale przede wszystkim z potrzeby serca wyrażam moją wdzięczność wam wszystkim tutaj zgromadzonym, którzy nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia swoją modlitwą otaczacie nasz pauliński Zakon. (…) Moje szczególne podziękowania pragnę wyrazić byłym ojcom generałom, ojcu Jerzemu Tomzińskiemu, który dźwigając z ogromną radością krzyż doświadczenia lat, ale także krzyż cierpienia, swoją pogodą ducha każdego z nas przenosi w trochę inną rzeczywistość. Ojcze Generale, serdeczne ‘Bóg zapłać’ za dzisiejszą obecność, za cierpienie ofiarowane w intencji naszego Zakonu i powołań. Tą wdzięcznością ogarniam także obecnego tutaj o. generała Józefa Płatka”.

„Niech Bóg przez ręce Jasnogórskiej Matki was wszystkich obdarza swoim ogromnym niezmierzonym błogosławieństwem, nie tylko w czasie dzisiejszej Mszy św., ale każdego dnia – mówił dalej ojciec generał - W modlitwie ogarniając was wszystkich i sprawy całego Zakonu, proszę przez przyczynę Bożej Matki Maryi, św. Pawła naszego Ojca oraz bł. Euzebiusza, abyśmy my paulini bez względu na to, gdzie posługujemy, jaki to kraj, jaki kontynent, zawsze potrafili nie tylko zachować to, co wartościowe i piękne w naszym charyzmacie i w naszej historii, ale także otwarci na Ducha Świętego i znaki czasu stawali się paulinami na miarę naszych czasów, byśmy poprzez żarliwe życie duchowe, życie modlitwy, oraz zaangażowanie w posługę, wzrastali w gorliwej służbie Bogu, Kościołowi i człowiekowi. Za modlitwę, za duchowe wsparcie serdeczne ‘Bóg zapłać’”.

Art. ze str. jasnagora.com