Paulińskie święcenia w Australii

Paulińskie święcenia w Australii
2018-06-15

W dniu 9 czerwca o. bp Columba Macbeth Green OSPPE, ordynariusz diecezji Wilcania Forbes, wyświęcił o. Josepha Maria Buckley. To były pierwsze święcenia kapłańskie, których udzielił Ojciec Biskup. Święcenia odbyły się w Paulińskim Klasztorze oraz Sanktuarium zwanym „Marian Valley” w Queensland w Australii. Święcenia te były również pierwszymi udzielonymi tym kościele.

O. Joseph odbył swój nowicjat zakonny w Leśniowie, po czym studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu czyli „Angelicum”. Po studiach wrócił do Australii i pracował w duszpasterstwie w Sydney przy parafii w Smithfield. Obecnie jest skierowany do pracy w klasztorze „Penrose Park” i jest odpowiedzialny za duszpasterstwo powołaniowe w Australijskiej Prowincji Ojców Paulinów.

Brat Kazimierz Zieliński, OSPPE
Australia

Art. ze str. jasnagora.com