25-lecie powrotu Paulinów na Istrie

25-lecie powrotu Paulinów na Istrie
2018-07-11

W kościele klasztornym i parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w sobotę 7. lipca 2018 r. w Sv. Petar u Šumi (Św. Piotr w Lesie) uroczyście obchodzono 25. rocznicę powrotu Zakonu Paulinów do tego klasztoru. Z tej okazji została poswiecona kaplica w starożytnym klasztorze Paulinow. Zakon powrócił po kasacie cesarza austro-wegierskiego do Św. Piotra po 210 latach właśnie 7. lipca 1993 r. z inicjatiwy  ówczesnego ordinariusza Poreč i Pula - ks. Bp.  Antuna Bogetica, konfratra Zakonu Paulinow i władz państwowych. Wtedy oddano w wielki klasztor pauliński znajdujący w bardzo złym, wrecz  zruinowanym stanie. Do odnowionego przez prawie 20 lat klasztoru wprowdzili sie paulini. Remontów dokończył obecny proboszcz o. Ivan Saric.

Uroczystej dziekczynnej Mszy św., 7 lipca przewodniczył ks. biskup Poreč i Pula,  Dražen Kutleša. Obecni również byli: Definitor generalny Zakonu Paulinow o. Mariusz Tabulski jako delegat o. Generała, Quasi Prowincjał Prowincji Chorwackiej o. Mario Škrtić, Ks. Dziekan, proboszcz i przeor o. Ivan Šarić oraz pozostali zakonnicy oraz proboszczowie z okolicznych parafii.

Na zakończenie Mszyśw, okolicznościowe podziękowania wygłosił przeor o. Ivan Saric, podkreslając wkałd wzytkich paulinów w dzieło odbudowydziedzictwa paulińskiego, szczególnie dziękując dobrodziejom i pierwszemu proboszczowi o. Konradowi Pomper.

Kilka słów skierował Definitor o. Mariusz Tabulski, który przekazał pozdrowienia od Generała Paulinów, o. Arnolda Chrapkowskiego, podkreślając wagę i historyczne znaczenie wydarzena powrotu Paulinów do odrestaurowanego kalsztoru. Podziekował Matce Najświetszej za dar ocalenia Zakonu, który podobnie jak w ostanich latach na Choracji, tak po pierwszej wojnie światowej, w dwóch klasztorach: na Jasnej Górze i Krakowie, odrodział sie zakon. Prosił o modlitwę za naowe powołania do Paulnów.

Na końcu do zebranych zwróciła się katechetka Karmela Lazarić, przypomniając dzieje powrotu Pauliny do Św. Piotra. Dziękowała w iminiu całej parafii władzom Zakonu za powrót Zakonu na ziemie Choracką. Wsponiała i wszystkich paulinów, Kapłanów i Braci zakonnych, którzy posługiwali w sercu Istrii: o. Konrad Pomper, o. Stanisław Kokowicz, o. Krzysztof Rodak, o. Korneliusz Glogović, o. Euzebiusz Knežević, o. Czesław Bieleń, o. Mario Škrtić, o. Gaudenciusz Spetić i obecny proboszcz, o. Ivan Šarić, braci zakonnych br. Pafnucego Lokmer i br. Alen Kis.

Po Mszy św. procesja z Najświetszym Sakarmentem udała sie na drugie pietro klasztoru, gdzie w tanernakulum umiweszczono święte postacie, a Ksiądz Bpiskup w pobecnosci kapłanów i wiernych pobogosławił wewnętrzne kaplicy. Uroczystość zakończono wspólnym świętowaniem i agapą.

Klastor w Św. Piotrze istniał już około 1070. roku jako opactwo benedyktińskie. Po epidemiach zarazy klasztor opuszczono, a w 1459 roku do niego zaprosił Zakon Paulinow Cesarz Fryderyk. Paulini odremontowali klasztor, który zazwiczaj mieszkało około 30 mnichów; w tym nowicjat i studenci filozofii. W swych dziejach słyną z apoteki i szpitala. Był też siedziba prowincii Istiysko - winodolsej Zakonu Paulinów aż do kasaty Zakonu przed 235 laty. W klasztorze znajduję się i XVI kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która 21 grudnia 1721 roku płakała krwawimy łzami.

o. Gaudencjusz Spetić