Paulińskie Dni Młodych

Paulińskie Dni Młodych
2018-07-13

W Leśnej Podlaskiej, w urokliwie położonym sanktuarium Matki Bożej oraz paulińskim klasztorze trwają 9. Paulińskie Dni Młodych – zjazd młodzieży z naszych duszpasterstw oraz zaprzyjaźnionej z Zakonem. Tegoroczne wydarzenie zgromadziło około setki wspaniałych ludzi – jest to liczba porównywalna z tą z lat poprzednich.

Hasłem rekolekcji prowadzonych metodą lectio Divina, na które poświęcamy pierwsze trzy dni zjazdu, jest zdanie z Listu Do Galatów (Gal 5,1) Ku wolności wyswobodził nas Chrystus – aktualne jak nigdy dotąd, gdy w epoce postprawdy wszystkie możliwe sposoby degradacji człowieka forsowane są właśnie jako możliwość (lub wręcz nakaz) realizowania daru wolności. Młody człowiek, ulegający presji środowiska, laickim mediom, trendom pseudokultury czuje się zagubiony – z jednej strony odczuwa pociąg i przyjemność z partycypowania w duchu tego świata, jednakże instynktownie odczuwa niepokój i pragnienie czegoś głębszego. Owemu człowiekowi wychodzą naprzeciw rozmyślania przygotowane przez ojca duchownego zjazdu – o. Piotra Stanikowskiego OSPPE, na co dzień posługującego w Biechowie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Za organizację odpowiadają ojcowie paulini – duszpasterze młodzieży z naszych parafii na czele z o. Michałem Gawrylukiem, mający do pomocy braci kleryków z WSD na Skałce. Nie można zapomnieć o nieocenionej obecności sióstr augustianek z Krakowa oraz pani opiekunki ze Świdnicy.

Centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia. Na modlitwę przeznaczamy dużo czasu – jest medytacja codziennego lectio, wspólna liturgia godzin, Apel Jasnogórski, adoracja Najśw. Sakramentu. Poza tym Paulińskie Dni Młodych oferują uczestnikom także radość wspólnoty – zabawy, gry sportowe, tańce, palenie ogniska… Możliwości jest wiele, a większość z nich zrealizujemy w ostatnich dniach – po rekolekcjach nastąpi moment wytchnienia, przeznaczony bardziej na rekreację, choć oczywiście nie pozbawiony w dalszym ciągu kontaktu z Bogiem. W końcu po to tu przyjechaliśmy.

Na sobotę planowana jest pielgrzymka do Serpelic oraz Pauliniada – teleturniej wiedzy o Zakonie Paulinów z nagrodami. Całość zakończy się w niedzielę, gdy po wspólnej Mszy Świętej spożyjemy ostatnio PDM-owski obiad i rozjedziemy się do domów. A przed niektórymi naprawdę daleka podróż. Spotkamy się za rok w… miejscu, które na razie wiadome jest jedynie organizatorom. Na oficjalną informację jeszcze zaczekamy.

Bogu niech będą dzięki za te wspaniałe dni, za pogodę, która póki co dopisuje oraz za ofiarność dobrodziejów, których nie zabrakło.

br. dk. Zbigniew Karpowicz