Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów

Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów
2018-12-01

Bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, został włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów.

Konfraternia to duchowa łączność Zakonu z uprzywilejowanym gronem swoich dobrodziejów, przyjaciół i współpracowników. Ceremonia wręczenia dyplomu Konfraterni miała miejsce podczas Mszy św. odprawionej w sobotę, 1 grudnia przed Cudownym Obrazem. Konfratrzy stają się współuczestnikami wszelkich dóbr duchowych Zakonu zarówno za życia, jak i po śmierci. Z biegiem lat wpływ sanktuarium jasnogórskiego przyczynił się do tego, że Konfraternia nabrała również charakteru maryjnego. W związku z tym w ostatnich stuleciach o przyjęciu do Konfraterni decyduje także szczególnie żywy i autentyczny kult do Matki Bożej Jasnogórskiej oraz chęć współpracy z paulinami w realizowaniu maryjnych zadań apostolskich. Na przestrzeni wieków do Konfraterni przyjmowano królów, książęta, kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników, mieszczan, ludzi kultury i nauki. 

Słowa Bpa Andrzeja Przybylskiego:

"Tak się trochę czuję, jakbym dostał zaproszenie na wesele w Kanie Galilejskiej od Pana Jezusa, od Maryi i od uczniów, bo tutaj są ci uczniowie, czyli paulini. Dla mnie to jest włączenie do wspólnoty braci i ojców, związanie z ich duchowością, czerpanie z modlitw, które tu się dzieją w konwencie jasnogórskim, ale także modlitw całego Zakonu. Ma to dla mnie znaczenie przede wszystkim duchowe, to wielki skarb, że się uczestniczy w tych dobrach, które są związane z Zakonem tak bardzo zasłużonym, z takimi tradycjami”.

„Bardziej traktuję to jako zobowiązanie niż uhonorowanie, sam mówiłem ojcu generałowi, że może to za wcześnie, bo ja dopiero półtora roku jestem biskupem… Chociaż uświadomiłem sobie, że to moje związanie z Jasną Górą trwa już od wielu, wielu lat. I moje kapłaństwo tu się rodziło, i realizowało się, poza dwoma latami posługi w Zawierciu, to cały czas w bliskości Jasnej Góry – i w seminarium duchownym, i w duszpasterstwie akademickim, więc rzeczywiście tych lat związania jest całkiem sporo”.

Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów Bp Andrzej Przybylski włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów