Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów

Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów
2019-03-28

Zakon Paulinów i Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach zainaugurowali wspólny międzynarodowy projekt: „Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”.

Podpisanie deklaracji w sprawie współpracy miało miejsce w środę, 27 marca w zabytkowej Starej Bibliotece klasztoru jasnogórskiego. Ze strony Zakonu Paulinów list intencyjny podpisał o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, natomiast ze strony woj. śląskiego - marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Pierwszy etap projektu dotyczy województwa śląskiego jako punktu centralnego. Jego najważniejszym miejscem będzie Jasna Góra – sanktuarium umiejscowione w województwie śląskim. Obok klasztoru na Jasnej Górze, do projektu wpisane zostały dwie inne perły kultury paulińskiej z terenu województwa śląskiego – klasztor w Leśniowie oraz kompleks klasztorny św. Barbary w Częstochowie. W następnych etapach szlak ma zostać rozbudowany o inne regiony i poza granice Polski.

Jak podkreślił o. Arnold Chrapkowski, inspiracją do powstania inicjatywy jest zbliżająca się 750. rocznica śmierci założyciela Zakonu bł. Euzebiusza (2020 r.). Projekt ma na celu pokazanie dziedzictwa Zakonu Paulinów szerszemu gronu odbiorców. Chodzi nie tylko o dziedzictwo duchowe, wypracowane przez wieki przez zakonników, ale także o ogromne dziedzictwo materialne – zabytki architektury, sztuki i kultury na terenie Polski, Węgier, Słowacji i Chorwacji, gdzie od wieków posługują paulini.

„Jest to dla nas paulinów wielkie wydarzenie. Chcemy uzewnętrznić to wszystko, co do tej pory zostało wypracowane poprzez wieki przez naszych ojców w różnych częściach świata. Ale w tym momencie koncentrujemy się na woj. śląskim, i inauguracja szlaku zaczyna się od Polski. Pragniemy, aby początkiem tego wielkiego dzieła, które będzie łączyło kraje współtworzące historię paulińskiego Zakonu, aby początkiem tego wspólnego europejskiego dzieła była Jasna Góra” – powiedział o. Arnold Chrapkowski nazywając Jasną Górę „sercem paulińskiego Zakonu”.

„Województwo śląskie ma dużo narzędzi, by wesprzeć ten cenny Szlak Kulturowy Paulinów – mówił marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski – Dla województwa to też jest zaszczyt, że możemy wziąć udział w tak ważnym projekcie. Ilość pielgrzymów, turystów – dla nas to jest bardzo ważne. Będziemy starali się dotrzeć z tym przekazem gdzie tylko się da, żeby zaprosić tutaj dużo więcej osób. I myślę, że wspólnymi siłami uda się ten projekt zorganizować i dobrze przeprowadzić, i przyniesie on dobry owoc dla całego regionu, dla mieszkańców, i tych osób które będą tu przyjeżdżały”.

„Z jednej strony jest to potwierdzenie roli Jasnej Góry, jaką odgrywa w kulturze polskiej. Ale podpisanie listu intencyjnego pokazuje też znaczenie tego świętego miejsca w kulturze Europy, a więc ma przybliżyć całe duchowe dziedzictwo ojców, którzy tutaj posługiwali, tę piękną kulturę, to piękne dziedzictwo materialne, jakie znajduje się na Jasnej Górze. Mam nadzieję, że ta perła, jaką jest Jasna Góra, będzie dzięki temu jeszcze bardziej lśniła, będzie rzeczywiście dumą nie tylko paulinów, ale całej Polski” - podkreślił obecny na uroczystości o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Realizacją projektu zajmie się Jasnogórski Instytut Maryjny. Jego dyrektorem jest o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów, jeden z inicjatorów powstania Szlaku. Szlak obejmować ma trasy: piesze, rowerowe i samochodowe z opisami miejsc, kwerendą historyczną, praktyczną platformą informacyjną i siecią info-kiosków.

Nad promocją Szlaku będzie pracować wiele osób: „Jasnogórski Instytut Maryjny będzie koordynatorem, tu na Jasnej Górze będzie centrum projektu. Będziemy współpracować z Urzędem Marszałkowskim, który będzie pozyskiwał środki, aplikował te środki, a my będziemy im służyli wiedzą i pomocą. Myślę, że to jest ten pierwszy etap, który jest dość trudny. Ale chcemy lepiej zaprezentować te miejsca, zwłaszcza Jasną Górę, żeby pielgrzymi rozumieli to miejsce, i żeby turyści trochę stawali się pielgrzymami, a spotykając się z tym miejscem wiedzieli, że to miejsce jest święte".

„Na stronie internetowej Instytutu Maryjnego pojawi się zakładka, gdzie będziemy mogli widzieć pierwsze pomysły, ryciny. Z czasem, zwłaszcza na naszych placówkach w woj. śląskim, pojawia się info-kioski, tablice zewnętrzne, systemy kodów, które będą nam pomagały odczytać to, co jest dziedzictwem tego miejsca” - podkreślił o. Tabulski.

(źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry)

Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów