List Generała Zakonu nt. ekspiacji za znieważanie Matki Bożej

List Generała Zakonu nt. ekspiacji za znieważanie Matki Bożej
2019-05-09

Czcigodni Współbracia,

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami bolesnych dla wiernych, a szczególnie dla nas paulinów, aktów profanacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. Święty Jan Paweł II przypomniał nam podczas pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę w 1979 r. o naszej wyjątkowej misji, jaką jest troska o jasnogórską Ikonę mówiąc: „Waszym szczególnym zaszczytem i waszym szczególnym powołaniem jest straż przy tej świętości. Jesteście stróżami tego sanktuarium, jesteście duszpasterzami w tym sanktuarium”.

Jako na stróżach Cudownego Obrazu, naznaczonego bliznami na twarzy Maryi, spoczywa na nas moralny obowiązek podjęcia ekspiacji za wyrządzaną Bożej Matce ogromną zniewagę.
W związku z tym bardzo proszę o podjęcie modlitwy i ofiary wynagradzającej w naszych wspólnotach, a także o zachęcanie do włączenia się w nią wiernych w sanktuariach i parafiach, w których posługujemy, zarówno w Polsce, jak i wielu innych krajach Europy, w Ameryce, w Australii i Afryce.

Proszę, aby przełożeni poszczególnych klasztorów i domów zakonnych ustalili formę oraz czas trwania ekspiacji w ramach wspólnoty zakonnej, jak i z wiernymi. Na Jasnej Górze modlitwy ekspiacyjne rozpoczęły się 8 maja 2019 r. i potrwają przez 9 dni.

  

Z braterskim pozdrowieniem  

O. Arnold Chrapkowski
Generał Zakonu

Częstochowa – Jasna Góra, 2019-05-09.

List Generała Zakonu nt. ekspiacji za znieważanie Matki Bożej