Śluby wieczyste na Jasnej Górze

Śluby wieczyste na Jasnej Górze
2019-10-07

Trzech paulinów złożyło na Jasnej Górze wieczyste śluby zakonne ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo:

o. Szymon Zaufal,
br. Krzysztof Borkowski,
br. Paweł Golonka.

Podjęli zobowiązanie dozgonnego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w Zakonie paulińskim. Śluby złożyli na ręce wikariusza generalnego Zakonu Paulinów o. Michała Lukoszka. Na znak włączenia do wspólnoty paulińskiej, po przyrzeczeniach otrzymali biały płaszcz zakonny.

W homilii wikariusz generalny o. Michał Lukoszek przypomniał, że dzisiejsza uroczystość „zapewne kończy pewien etap drogi zakonnej, ale zdecydowanie bardziej jest początkiem wspaniałego, duchowego szlaku wiodącego przez życie do ostatecznego celu człowieka, jakim jest szczęśliwe i wieczne życie z Bogiem. Jest to co prawda droga wąska, wymagająca, ale warta tego, aby podjąć wysiłek kroczenia po niej, ponieważ na niej w szczelny sposób towarzyszy nam sam Jezus Chrystus, którego w profesji zakonnej oddajemy się na wyłączną własność”.

Na zakończenie podziękowania w imieniu profesów złożył o. Szymon Zaufal: „Boże, słudzy twoi jesteśmy, odpowiedzieliśmy tylko na Twoje wezwanie, zgodziliśmy się na Twój plan wobec naszego życia. Dzięki ci składamy za dar wiary, dar powołania. Maryjo, nasza wychowawczyni, składamy ci hołd i dziękczynienie”. O. Zaufal podziękował także rodzicom i przełożonym, którzy stali od początku na ich drodze zakonnej.

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry

Śluby wieczyste na Jasnej Górze Śluby wieczyste na Jasnej Górze Śluby wieczyste na Jasnej Górze Śluby wieczyste na Jasnej Górze Śluby wieczyste na Jasnej Górze Śluby wieczyste na Jasnej Górze Śluby wieczyste na Jasnej Górze