Rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu

Rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu
2020-03-01

Na Jasnej Górze rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu Paulinów. Kapituła jako kolegialny organ jest najwyższą władzą w Zakonie. Jej głównym zadaniem jest wybór nowych władz i omówienie najważniejszych spraw Zakonu.

Kapitułę poprzedził dzień skupienia pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego z Częstochowy. Ojcowie i bracia kapitulni spotkali się na wspólnotowej Mszy św. w kaplicy zakonnej o godz. 11.00. Następnego dnia nastąpiło kanoniczne rozpoczęcie Kapituły.

Kapituła Generalna wyborcza jest zwoływana co sześć lat. Stanowi wydarzenie najwyższej rangi w życiu paulińskiego Zakonu i posiada najwyższą władzę. W czasie jej trwania dokona się wybór najwyższego przełożonego, czyli generała Zakonu Paulinów oraz zarządu Zakonu. Zostanie także omówiona realizacja posługi paulinów w minionym sześcioleciu i wydane zostaną obowiązujące wszystkich paulinów uchwały i decyzje.

W obradach uczestniczą ojcowie kapitulni, w tym - z racji urzędu - dotychczasowi generałowie Zakonu, obecni prowincjałowie z USA, Australii i Niemiec oraz quasi-prowincjałowie z Węgier, Chorwacji i Słowacji, przeor Jasnej Góry oraz przedstawiciele społeczności zakonnej wyłonieni we wcześniejszych specjalnych wyborach.

Kapituła Generalna Zakonu Paulinów oprócz charakteru wyborczego ma przede wszystkim głęboki charakter religijny. Jest to też próba przemyślenia aktualnych zadań stojących przed Zakonem i jego dalszą obecnością w Kościele.

O. Arnold Chrapkowski, obecny Generał Zakonu Paulinów:
„Kapituła Generalna jest to wydarzenie o wielkiej roli, wydarzenie, które odbywa się systematycznie w każdym instytucie życia konsekrowanego, oznaczone przez prawo własne i przez prawo powszechne Kościoła. Kapituła jest to zawsze moment zatrzymania się, pewnej refleksji, spojrzenie na charyzmat Zakonu, można powiedzieć - spojrzenie oczyma założyciela na obecny czas, i co z tego ducha, co z charyzmatu i w jakiej formie możemy przenieść we współczesność. To jest właśnie to patrzenie i na przeszłość, i na teraźniejszość, i na przyszłość, bo Kapituła wyznacza pewne kierunki działania całego Zakonu, działania ewangelizacyjnego i działania, które mają sprzyjać życiu klasztornemu, mają także chronić, byśmy nic z tego, co zostało mam przekazane, nie utracili, ale potrafili to dostosować we właściwy sposób do współczesności”.

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry