Wybrany został generał Zakonu Paulinów

Wybrany został generał Zakonu Paulinów
2020-03-04

O. Arnold Chrapkowski ponownie został wybrany na urząd generała Zakonu Paulinów.

Wyboru dokonała w środę, 4 marca, obradująca na Jasnej Górze Kapituła Generalna Zakonu Paulinów. O. Chrapkowski będzie pełnił ponownie urząd generała w czasie sześcioletniej kadencji.

O. Arnold Chrapkowski ma 52 lata, urodził się 28 kwietnia 1968 r. w Dziemianach w diec. pelplińskiej. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1988 r., a profesję wieczystą 30 lipca 1993 r. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1994 roku. Jest doktorem prawa kanonicznego. O. Arnold Chrapkowski jest 86. z kolei generałem Zakonu Paulinów.

Tuż po wyborze, w zabytkowej Bibliotece jasnogórskiej zebrali się ojcowie i bracia paulini, aby uczestniczyć w ceremonii objęcia urzędu przez nowego generała Zakonu.

Następnie, ok. godz. 15.15, ojcowie i bracia paulini zebrali się w Kaplicy Matki Bożej, aby uczestniczyć w modlitwie i zawierzeniu nowego generała paulinów. Po ogłoszeniu przez o. Michała Lukoszka, przewodniczącego Kapituły, nazwiska nowego generała Zakonu Paulinów, wszyscy odśpiewali dziękczynny 'Te Deum' - 'Ciebie Boga wysławiamy'.

„Chcemy zawierzać osobę o. Generała Arnolda, cały nasz pauliński Zakon opiece Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, prosząc, by Ona upraszała u Boga dla naszego paulińskiego Zakonu i całego Kościoła wszelkie potrzebne łaski” - powiedział o. Michał Lukoszek.

Następnie głos zabrał nowo wybrany generał Zakonu o. Arnold Chrapkowski.

„Dziś, kiedy jako zakonna wspólnota w ramach rozpoczętej Kapituły Generalnej naszego Paulińskiego Zakonu stajemy przed obliczem Jasnogórskiej Matki, to pragniemy przede wszystkim podziękować przez Jej dłonie za całą wspólnotę ojców i braci paulińskiego Zakonu, posługujących nie tylko tutaj, na Jasnej Górze, ale w różnych częściach świata. Tegoroczna Kapituła przypada w szczególnym czasie dla naszej wspólnoty, w czasie, kiedy przywołujemy 750-tą rocznicę śmierci naszego założyciela bł. Euzebiusza. Od niego pragniemy uczyć się jedności, od niego pragniemy uczyć się tego, co to wspólnota, co to znaczy współbrat, co to znaczy posługa drugiemu człowiekowi. Przywołujemy także naszego duchowego ojca św. Pawła Pierwszego Pustelnika, i od niego chcemy zaczerpnąć ducha kontemplacji, ducha bycia w nieustannej jedności i łączności z Panem Bogiem”.

„Dzisiejszy wybór i powierzenie mi na nowo posługi najwyższego przełożonego Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika przypada w szczególnym dniu, kiedy przywołujemy postać św. Kazimierza Królewicza, obecnego także w jasnogórskiej Kaplicy, tego, który duchowo stał się naszym współbratem poprzez oficjalne włączenie do paulińskiej Konfraterni. On dziś pokazuje nam, że w tej naszej misji, jaki Zakon ma do odegrania we współczesności, nie możemy iść sami, ale idziemy z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi razem tworzymy wspólnotę Kościoła. Dziękujemy za wszystkich naszych konfratrów, za wszystkie te osoby świeckie, które w różnych częściach świata włączają się w nasze paulińskie posłannictwo. Wraz z wami, drodzy bracia i siostry, pragniemy iść tą jedną, jedyną droga, jaką jest Jezus Chrystus, by wspólnie iść w otwarte ramiona Boga”.

W jasnogórskiej zakrystii o. generał Arnold Chrapkowski udzielił wywiadu mediom.

„Trzeba dziękować Panu Bogu za całość paulińskiego Zakonu, za wszystkich ojców i braci, bo jest to wspólnota, może nie ogromnie liczebna, bo jest nas 500-set, ale posługujemy w różnych częściach świata, w 17-tu krajach, w ponad 70-ciu domach. Zakon obecnie staje przed wielkimi wyzwaniami, jakie stawia przed nami Kościół i współczesny świat. Kapituła Generalna, która trwa na Jasnej Górze, jest dobrym momentem, byśmy starali się wejrzeć w całą rzeczywistość naszego paulińskiego Zakonu, a więc z jednej strony w wielkie dziedzictwo, a z drugiej w dzień dzisiejszy naszego Zakonu. A wybór na generała jest na pewno z jednej strony ogromnym zadaniem, który stoi przede mną i przed całym Zakonem, byśmy wierni naszemu charyzmatowi, wierni nauce Kościoła, nauce Ojca Świętego, potrafili być tymi, którzy we współczesnym świecie będę naprawdę znakiem tego, że można iść dziś za Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym woli Ojca, i można życiem zakonnym i kapłaństwem posługiwać drugiemu człowiekowi”.

A jakie uczucia kryją się w sercu nowo wybranego generała Zakonu? „Na pewno jest ogromny lęk i obawa, w jaki sposób prowadzić Zakon, w jaki sposób przewodzić, bo widzimy, że świat jest bardzo zróżnicowany. Widzimy ogromną laicyzację, a tych zadań przed nami staje bardzo dużo, i ten lęk w sercu się budzi. A z drugiej strony wiemy, że to nie my, ludzie, wyznaczamy pracę Zakonu, ale jest Bóg, który nad wszystkim czuwa, i naszym zadaniem jest to, abyśmy te Boże znaki, Boże ogniki potrafili odczytać, właściwie zrozumieć i przełożyć je na konkrety naszego paulińskiego posługiwania” – podkreślił o. Chrapkowski.

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry