Nowy Zarząd Generalny Zakonu

Nowy Zarząd Generalny Zakonu
2020-03-11

Obradująca na Jasnej Górze Kapituła Generalna Zakonu Paulinów wybrała nowy Zarząd Zakonu.

Skład nowego Zarządu:
- o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu
- o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny
- o. Ryszard Dec, definitor generalny
- o. Piotr Łoza, definitor generalny
- br. Bernard Kluczkowski, definitor generalny
- o. Bazyli Degórski, prokurator generalny przy Stolicy Apostolskiej
- o. Marek Moga, administrator generalny
- o. Bartłomiej Maziarka, sekretarz generalny