Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu
2020-05-08

Każdego roku tego dnia w zakonie przeżywamy święcenia diakonatu naszych współbraci; tym razem wyświęconych zostało sześciu z nich.

Msza święceń odbyła się o godzinie 11:00 i przewodniczył jej nasz ojciec bp Łukasz Buzun, w sprawowaniu liturgii towarzyszyli mu o. gen. Arnold Chrapkowski i inni ojcowie oraz proboszczowie i najbliżsi goście braci kandydatów do diakonatu.

W kazaniu o. bp Łukasz skupił się na opisaniu posługi diakona i jej najważniejszych funkcji. Mówił o głoszeniu słowa, dbaniu o liturgię oraz o pełnieniu uczynków miłości względem bliźnich. Jako najważniejszy obowiązek wyszczególnił szerzenie Ewangelii, podkreślając, że koniecznie trzeba żyć tym, co słowami przekazuje się innym o Bogu. Przypomniał też o konkretnych czynnościach liturgicznych, które nasi bracia będą sprawować, to jest o: chrzczeniu, asystowaniu przy zawieraniu sakramentu małżeństwa i przewodniczeniu pogrzebom. Na koniec zachęcał ich, aby naśladowali Jezusa Chrystusa, który sam był diakonem i jako sługa oddawał swoje życie za innych.

Źródło: Seminarium Paulinów na Skałce

Święcenia diakonatu Święcenia diakonatu Święcenia diakonatu Święcenia diakonatu