Święcenia kapłańskie na Jasnej Górze

Święcenia kapłańskie na Jasnej Górze
2020-06-15

Czterech młodych paulinów zostało wyświęconych na kapłanów. Uroczystość świeceń kapłańskich odbyła się w sobotę, 13 czerwca w bazylice jasnogórskiej. Sakrament kapłaństwa paulińscy diakoni otrzymali z rąk abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Nowo wyświęceni kapłani to:
o. Maciej Atras
o. Augustyn Turczak-Linsztet
o. Karol Sudoł
o. Kazimierz Zieliński.

Na uroczystości obecni byli: o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, ojcowie z Kurii Generalnej: o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny, definitorzy: o. Ryszard Dec, o. Piotr Łoza, br. Bernard Kluczkowski, administrator generalny o. Marek Moga i sekretarz generalny o. Bartłomiej Maziarka.

Przybyli przedstawiciele klasztorów paulińskich z całej Polski, choć w mniejszym niż zazwyczaj gronie. Z ojcami i braćmi konwentu jasnogórskiego obecny był przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. Przyjechali księża proboszczowie parafii rodzinnych kandydatów do święceń, rodzice i rodzeństwo braci, rodziny i przyjaciele.

Wszystkich powitał o. Grzegorz Prus, rektor Seminarium OO. Paulinów na Skałce w Krakowie. Przypomniał, że w tym roku Zakon Paulinów świętuje Rok Jubileuszowy 750-lecia śmierci założyciela Zakonu Paulinów błog. Euzebiusza z Ostrzyhomia. „Dzisiaj w tej sztafecie paulińskich pokoleń, jako spadkobiercy charyzmatu paulińskiego, stajecie wy, bracia, kandydaci do świeceń prezbiteratu – mówił o. Grzegorz Prus - Macie być kapłanami paulińskimi, i kapłanami na miarę czasów, w których żyjecie. A czasy jak zawsze są pełne wyzwań. Dziś jednym z wyzwań jest pandemia koronawirusa, ale jeszcze większe wyzwania niosą inne zagrożenia i choroby, które trapią współczesny świat, zwłaszcza choroby natury duchowej, światopoglądowej i moralnej. Wielkimi wyzwaniami duszpasterskimi, które stoją przed wami, są nowa ewangelizacja, praca w duszpasterstwie rodzin, w duszpasterstwie młodzieży, czy katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracy w każdym razie wam nie zabraknie”.

„Życzę wam bracia, i wszyscy wam życzmy, byście trwali w prawdziwej komunii z Bogiem, byście trwali w wiernym oddaniu Kościołowi, i byście trwali w synowskiej miłości do Matki Bożej. Jeśli tak będzie, to wasze kapłaństwo przyniesie chwalę Bogu samemu, przyniesie obfity plon, wy sami będziecie szczęśliwi, a wasi rodzice i Zakon będą z was dumni” – powiedział przeor seminarium w Krakowie na Skałce.

W homilii abp Wacław Depo podkreślił, że pragnienia młodych kapłanów wypełnia sam Bóg, aby mogli odważnie wejść na drogę posługi w kapłaństwie Chrystusowym.

„Chrystus postawił nam bardzo ważne kryterium: ‘jesteście solą ziemi i światłem świata’. Nie postawił sprawy: starajcie się być, powinniście być światłem i solą. Ale – jesteście. A więc nasza misja zaczyna się od zaraz, choć w ludzkiej słabości i niepokoju – teraz i tutaj. Nie możemy czekać, aż zdobędziemy się na jakiś przyzwoity poziom, aż ustaną wszelkie zagrożenia biologiczne, społeczne czy kościelne. Bo pomimo, że jesteśmy tylko ludźmi, ale ludźmi wiary, podlegającymi słabościom, to coraz głośniej słyszymy wołanie, aby kapłani, osoby życia konsekrowanego byli dyżurnymi światłami dróg i zamysłów Bożych w świecie wobec ludzi. Mamy stawać się latarniami nadziei dla świata! Ale zawsze wskazując drogę ku Chrystusowi, który jest Jedynym i Wiecznym Kapłanem” – mówił ks. arcybiskup.

Słowo na zakończenie Eucharystii wygłosił o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. „Boża miłość, która was postawiła dzisiaj przy Ołtarzu Pańskim jest darem bezinteresownym - zwracał się do młodych kapłanów o. generał - Miłość, którą macie dziś w sercach musi być dzielona i rozdawana, tej miłości nie możecie zachować dla siebie”.

Generał paulinów przywołując postać błogosławionego Euzebiusza, założyciela Zakonu, w roku jubileuszu 750-lecia jego śmierci, wskazywał ojcom neoprezbiterom: „On swoim życiem pokazał, co to znaczy dzielić się ogniem Bożej miłości i gromadzić wszystkich w jej imię. On, błogosławiony kapłan Ostrzyhomski, wam, rozpoczynającym dzisiaj posługę kapłańską mówi, że nie są ważne nasze ludzkie plany i kalkulacje, bo w życiu kapłana najważniejszy jest Bóg i troska o zbawienie dusz. Mówi, byście dawali bezinteresownie to, co sami darmo otrzymaliście i abyście byli miłosiernymi, mówi o tym, że jesteście posłani przede wszystkim do tych, którzy źle się mają, do wątpiących, zrozpaczonych, błądzących, do poszukujących miłości Boga, a takich jest wielu. On wzorem dobrego pasterza nie czekał aż ludzie do niego przyjdą, ale sam szedł na poszukiwanie zagubionego człowieka”.

_________________

Źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry

Święcenia kapłańskie na Jasnej Górze Święcenia kapłańskie na Jasnej Górze Święcenia kapłańskie na Jasnej Górze Święcenia kapłańskie na Jasnej Górze Święcenia kapłańskie na Jasnej Górze Święcenia kapłańskie na Jasnej Górze