Zmarł o. Paweł Michalik

Zmarł o. Paweł Michalik
2021-01-04

Po ciężkiej i długiej chorobie zmarł o. Paweł Michalik, paulin. Miał 61 lat, z czego 32 przeżył w Zakonie Paulinów, służąc jako kapłan 24. lata. W ostatnim czasie posługiwał na Jasnej Górze, gdzie był dyrektorem biblioteki jasnogórskiej, a także pełnił posługę egzorcysty.

O. Paweł Michalik urodził się 2 marca 1959 r. w Rudzie Śląskiej, w arch. katowickiej. Pierwszą profesję zakonną złozył 8 września 1988 r., a profesję wieczystą w Zakonie Paulinów - 2 sierpnia 1995 r. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 r.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 4 stycznia 2021 o godz. 11.00 w bazylice jasnogórskiej, po niej nastąpi złożenie ciała Zmarłego w grobowcu paulińskim na Cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

(Wykorzystano materiały Biura Prasowego Jasnej Góry)

_______________________

CURRICULUM VITAE

Ojca Pawła Michalika

( 02.03.1959 – 30.12.2020 ) 

Eugeniusz Paweł Michalik  urodził się 02 marca 1959 roku w Rudzie Śląskiej jako czwarte dziecko Józefa i Felicji z domu Mazurek. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele parafialnym pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli  15 marca 1959 roku. 

Lata dziecięce spędził z rodzicami i rodzeństwem w miejscu urodzenia. W 1966 roku zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył
w 1974 roku. W tym samym roku rozpoczął naukę w Technikum Elektrycznym w Zabrzu. W maju 1979 roku ukończył szkołę średnią zdając egzamin dojrzałości. W październiku 1979 roku rozpoczął studia na wydziale elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach jednak ze względu na złą sytuację materialną rodziny musiał już w listopadzie przerwać studia. Pod koniec 1979 roku podjął pracę w elektrowni „Halemba” w Rudzie Śląskiej jako elektromonter. Pracował w elektrowni do 1987 roku.   

W swoim życiorysie wspomina, że po ukończeniu szkoły średniej zaczął pielgrzymować do Maryi Piekarskiej a w 1982 roku na Jasną Górę. Wówczas moje życie duchowe pogłębiło się a na pielgrzymim szlaki odkryłem swoje powołanie. Po śmierci ojca w 1986 roku postanowił, że resztę swojego życia poświęci Bogu służąc drugiemu człowiekowi. W sierpniu 1987 roku zwrócił się do Generała Zakonu Paulinów Ojca Józefa Płatka z prośbą o przyjęcie go do zakonu. Nowicjat w Leśniowie rozpoczął 28 sierpnia 1987 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1988 roku na ręce Wikariusza Generalnego Ojca Jana Nalaskowskiego. W zakonie postanowił posługiwać się drugim imieniem otrzymanym na chrzcie świętym. Następnie rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w WSD  w Krakowie na Skałce. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu Magistra Teologii. W sierpniu 1994 roku Ojciec Paweł zostaje przeniesiony do klasztoru we Włodawie, aby podjąć tam obowiązki katechety. Profesję wieczystą złożył 02 sierpnia 1995 roku na Jasnej Górze na ręce Generała Zakonu Paulinów Ojca Jana Nalaskowskiego a dzień później 03 sierpnia w jasnogórskiej bazylice przyjął święcenia diakonatu z rąk Księdza Biskupa Jana Długosza. Następnie przez kolejny rok pracował jako katecheta we Włodawie. Święcenia prezbiteratu otrzymał na Jasnej Górze z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, Ordynariusza Częstochowskiego 08 czerwca 1996 roku.

Po święceniach kapłańskich, został skierowany do pracy duszpasterskiej na Jasnej Górze. W sierpniu 1996 roku Ojciec Paweł został przeniesiony do klasztoru w Leśnej Podlaskiej. Podczas pobytu w Leśnej Podlaskiej rozpoczął studia z zakresu dogmatyki na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W lipcu 1999 roku Ojciec Paweł został przeniesiony do klasztoru w Brdowie. W czerwcu 2000 roku uzyskał dyplom licencjacki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.  

W lipcu 2002  roku został ponownie przeniesiony na Jasną Górę do pracy duszpasterskiej gdzie przez 18 lat starał się z oddaniem służyć pielgrzymom. Przez wiele lat Ojciec Paweł troszczył się o zbiory Jasnogórskiej Biblioteki pełniąc obowiązki dyrektora. Ponadto w lipcu 2009 roku został ustanowiony przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, egzorcystą na terenie archidiecezji częstochowskiej. Jako kapłan Ojciec Paweł Michalik starał się jak najlepiej wywiązywać ze swoich obowiązków powierzonych mu przez przełożonych. Należy również wspomnieć, że przez wiele lat podczas pielgrzymek papieskich i różnych uroczystości Ojciec Paweł sumiennie dbał o porządek na jasnogórskim szczycie troszcząc się o zaproszonych gości.      

Ostatnie miesiące życia Ojca Pawła były naznaczone krzyżem cierpienia ze względu na postępującą chorobę nowotworową. Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia trafił do częstochowskiego szpitala
a w dniu 30 grudnia 2020 roku, w 61 roku życia, w 32 roku życia zakonnego i 24 roku życia kapłańskiego Miłosierny Bóg powołał Ojca Pawła do Siebie.

W swoim podaniu o przyjęcie go do zakonu 34 lata temu Ojciec Paweł tak pisał: „coroczna piesza pielgrzymka do Jasnogórskiej Maryi objawiła mi sens życia: zapragnąłem służyć Matce Najświętszej oraz przez kapłaństwo jednoczyć się z Ofiarą Chrystusa.

Niech Matka Boża, Pani Jasnogórska, którą gorąco umiłował, uprosi dla niego łaskę życia wiecznego i zaprowadzi do swego Syna, Jezusa Chrystusa.