PROWADZI NAS MARYJA, NIEZAWODNA PRZEWODNICZKA

PROWADZI NAS MARYJA, NIEZAWODNA PRZEWODNICZKA
2021-01-16

„Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga” /antyfona na wejście/.

W święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników, szczególnej Matki i Opiekunki Zakonu Paulinów, ojcowie i bracia paulini spotkali się w Kaplicy Matki Bożej na wspólnotowej Mszy świętej. Eucharystii w sobotę, 16 stycznia o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski, a koncelebrowali ojcowie paulini wraz z zarządem Zakonu i klasztoru jasnogórskiego.

„Każdego roku, dzień po uroczystości św. Pawła I Pustelnika, czcimy Najświętszą Maryję Pannę jako Królową Pustelników. Kościół ukazuje nam w Jej życiu, całkowicie oddanym Bogu, przykład prawdziwej miłości i pokory – mówił na początku Mszy św. o. przeor - Dlatego w tej Eucharystii pragniemy ponowić nasze paulińskie zawierzenie Matce i opiekunce naszego Zakonu”.

W homilii przeor Jasnej Góry podkreślił, że wyjątkowa rola Maryi w życiu i działalności paulińskiej wspólnoty zapisana jest konstytucjach Zakonu Paulinów, a Maryja i dziś jest przewodniczką w wierze w trudnych i niestabilnych czasach, jakich doświadczamy.

„Drodzy współbracia, przeżywamy bardzo boleśnie czas kryzysu w Kościele, a wielu rejonach świata jego dyskryminację i prześladowanie – mówił o. Pacholski - Odnotowujemy lawinowo podnoszącą się średnią wieku naszych białych współbraci. Myślimy z troską o powierzonej nam misji w kontekście malejącej liczby powołań. Takie są fakty. Spoglądamy z niepokojem na globalne zagrożenia wynikające z wciąż trwającej pandemii, niepokojów społecznych, i załamania się ogólnoświatowej koniunktury gospodarczej. Tym bardziej więc trzeba nam trzeźwo dostrzec, że nie ma czasów lepszych i gorszych. Każde pokolenie dotknięte jest zmaganiem i cierpieniem. Będziemy potrafili odnaleźć się w tym zamęcie jedynie wtedy, gdy na życie spojrzymy z perspektywy przyszłego zbawienia, bo każda inna perspektywa naprawdę głęboko zawęża nam zrozumienie świata”.

„Żeby w tym wszystkim zobaczyć działającego Boga, i wyjść z tych doświadczeń zwycięsko, potrzebujemy przewodników wiary. Pierwszym jest i na zawsze pozostaje dla nas Maryja” – podkreślił przeor Jasnej Góry.

„Dlatego niech ten dzień, w którym czcimy Królową Pustelników, umocni nasze omdlałe kolana, niech stanie się początkiem świeżego spojrzenia, które zawsze w sercu zachowywał nasz patriarcha św. Paweł – mówił o. przeor - I takiej postawy uczy nas Maryja, Królowa Pustelników, która pod swoim płaszczem chroni rzesze oddanych jej mężczyzn i kobiet”.

Klęcząc, paulini ponowili Akt Zawierzenia Matce Bożej. Odśpiewali także łacińską antyfonę „Monstra te esse Matrem” („Okaż się nam Matką”), a na zakończenie liturgii zabrzmiał „Magnificat', hymn uwielbienia”.

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników, Opiekunki i Matki Zakonu, zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską dla Zakonu Paulinów 29 stycznia 1963 roku.

Do przypadającego dziś święta Królowej Pustelników nawiązał także podczas wieczornego nabożeństwa „Pawełek” o. Mieczysław Polak. „Maryja od początku spełniała wyjątkową rolę w posługiwaniu naszego Zakonu. Jesteśmy przekonani, że w ciągu burz dziejowych, których nigdy nie brakowało, Jej opieka stanowiła ostoję naszej świętości i skutecznego posłannictwa. Ona wspomaga nas i umacnia w tym, co najważniejsze – stawianiu się uczniami jej Syna” – mówił o. Polak.

„W Maryi odnajdujemy nie tylko swój wzór – to byłoby za mało. Odnajdujemy swoje życie, swój sens – mówił paulin – Ona jest naszą Matką i Opiekunką również poprzez troskę, wyrażającą się nie tylko w wysłuchanych modlitwach, których dowodami są dziesiątki tysięcy wotów i świadectwa, zgromadzone w jasnogórskim sanktuarium”.

„Jako Zakon składamy Jej dziękczynienie za to, że w trudnych chwilach okazywała nam swoją pomoc. Dziś prosimy Ją, by ochraniała nas nadal płaszczem swojej opieki, by otaczała macierzyńską opieką nasz Zakon i tych, którym posługujemy. Niech ma w swojej opiece jasnogórskie sanktuarium i przybywających pielgrzymów. Niech prowadzi nas do pełnego rozwoju w świętości, i działania apostolskiego w służbie Kościoła” – mówił o. Polak.

Źródło: Biuro Prasowe Jasna Góra 

PROWADZI NAS MARYJA, NIEZAWODNA PRZEWODNICZKA PROWADZI NAS MARYJA, NIEZAWODNA PRZEWODNICZKA PROWADZI NAS MARYJA, NIEZAWODNA PRZEWODNICZKA