Zmarł O. Benedek Károly Temesvári

Zmarł O. Benedek Károly Temesvári
2021-03-11

W dniu 9 marca 2021 r. przeszedł do wieczności, nasz drogi Współbrat O. Benedek Károly Temesvári. Miał 77 lat, z czego 57 lat przeżył w Zakonie Paulinów, służąc w nim jako kapłan  przez 52 lata. W ostatnim czasie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, trafia do szpitala, skąd przechodzi do domu Ojca.

Z bólem serca żegnamy naszego drogiego współbrata, zawierzając Go przez wstawiennictwo Maryi, Bożemu Miłosierdziu.

Curriculum Vitae

O. Benedek Károly Temesvári

(20.10.1944 – 09.03. 2021)

Ojciec Benedek Károly Temesvári, urodził się 29 października 1944 r. w Nagykanizsa na Węgrzech. W 1950 r. jego rodzina przeniosła się do Komló, gdzie chodził do szkoły podstawowej, wtedy to pojawiła się w nim myśl o powołaniu kapłańskim. Od 1958 r. mieszka w Peczu, gdzie ukończył Technikum Budowlane, zdając maturę w 1963 r. Poprzez jego kontakty z Paulinami, mieszkającymi (wtedy jeszcze w ukryciu) w Peczu. W 1963 roku, Karol wstępuje do Zakonu w tajemnicy, gdzie rozpoczyna swój nowicjat, przybierając imię zakonne Benedek (pol. Benedykt). Pierwszą profesję zakonną złożył 17.07.1964 r., a następnie 28.08.1967 r. składa profesję wieczystą. W 1964 r. zgłasza się do  do seminarium w diecezji Csanád. Studia ukończył w Wyższej Szkole Teologicznej w Szeged. Święcenia prezbiteratu przyjmujął 15.06.1969 r. w Szeged. Po święceniach kapłańskich zostaje skierowany do posługi w Röszke, a potem w Derecske. W latach 1971-  1979  posługuje w Klárafalva i jej filii
w Ferencszállás, po czym zostaje skierowany od do parafii w Földeák. W 1989 r. O. Benedek został mianowany proboszczem parafii w Apátfalva.

Ważnym wydarzeniem z jego życia, jest wspomnienie faktu, iż w tych dziesięcioleciach,  O. Benedek, brał czynny udział w potajemnych spotkaniach paulińskich, tzw. Białych Dniach.  W okresie przemian ustrojowych, po ponownym powrocie Zakonu Paulinów na Węgry od 1989 r. służył już oficjalnie jako Paulin, najpierw jako wikary w Pécs-Kertváros. W latach 1991-2003 w Petőfiszállás-Pálosszentkút był przeorem klasztoru oraz proboszczem. W 2003 r. zostaje przeniesiony do klasztoru Paulinów w Budapeszcie, po czym ze względu na pogarszający się stan zdrowia, zostaje kilka miesięcy później, przeniesiony do klasztoru w Márianosztra. W 2004 r. zostaje mianowany proboszczem w Kóspallag gdzie przez długi czas pełni posługę duszpasterską służąc z oddaniem wiernym w Ipolydamásd, Verőce, Magyarkút i Szokolya.

W lutym 2021 r. otrzymał odznaczenie oraz nagrodę „Tarcze Wiary” dla kapłana, który pozostał wierny wierze katolickiej i  ukochanej Ojczyźnie w trudnych latach komunizmu.

O. Benedeka charakteryzowała niezwykła gorliwość życia zakonnego, dbałość
o odnawianie budynków kościelnych a przede wszystkim troska duszpasterska i odnowa duchowa powierzonych mu wiernych

Jego życie paulińskie odznaczało się ideą : „naładować się i wyfrunąć”,  którą nosił
w sobie już od nowicjatu. „Naładować się” czyli jako zakonnik napełnić „akumulatory duchowe” przez żywą więź z Bogiem i potem „wyfrunąć” do powierzonych wiernych, zaangażować się w posługę duszpasterską. Wiarę i siłę, do służby powierzonym mu wiernym, czerpał z głębokiej miłości do Boga, która przenikała jego codzienność.

W pierwszych dniach marca 2021 r. został przyjęty do szpitala w Vác z chorobą
Covid-19, gdzie zmarł 9 marca z powodu nagle pogarszającego się stanu zdrowia.

Niech Matka Boża, Pani Jasnogórska, którą gorąco umiłował, uprosi dla niego łaskę życia wiecznego i zaprowadzi Jezusa Chrystusa.

O. Antal Puskás OSPPE

Vice – Prowincjał na Węgrzech