O WZYWANIACH DUSZPASTERSKICH PAULINÓW 18-19.05.2021 R

O WZYWANIACH DUSZPASTERSKICH PAULINÓW 18-19.05.2021 R
2021-05-18

Pod przewodnictwem Generała Zakonu Paulinów na Jasnej Górze trwa spotkanie przełożonych paulińskich wspólnot z Polski. To pierwsza grupa przeorów, bo ze względu na reżim sanitarny, zjazd odbywa się w dwóch turach. Zakonnicy „szukają nowych wspólnych dróg”, by jak najlepiej służyć wiernym, zarówno we wspólnotach parafialnych, jak i w licznych sanktuariach, którymi się opiekują.

- Wobec dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości, takie spotkania są konieczne - podkreśla o. Arnold Chrapkowski. Przełożony generalny Zakonu dodaje, że poruszone są trzy zasadnicze tematy: sprawy funkcjonowania mniejszych i większych zakonnych wspólnot, duszpasterstwo parafialne i sanktuaryjne oraz kwestie ekonomiczne.

- Wyzwań jest na pewno dużo: problem duszpasterstwa w czasie i po pandemii, katechizacja - dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Będziemy się starali wskazywać i poszukiwać metod, które mogą okazać się skuteczne. Na pewno sytuacja związana z koronawirusem i ograniczeniami, kryzys, którego doświadczamy, jest wyzwaniem, ale i szansą na to, abyśmy nie poprzestali na tym, co było, ale szukali nowych dróg - twierdzi o. Chrapkowski.

Przełożony generalny Paulinów podkreśla, że istotą kapłańskiej i zakonnej posługi jest „bycie z wiernymi i wśród wiernych”. - Przekaz medialny, choć bardzo potrzebny i ważny, nie wystarczy. Nie wystarczy tylko słuchać ludzi, wirtualnie się z nimi spotykać, z ludźmi trzeba być - mówi o. Generał.

W Polsce mnisi mają 21 wspólnot. Większość to parafie i sanktuaria. O. Justyn Duszczyk przyjechał z sanktuarium Matki Bożej Patronki Podlasia, Matki Wiary i Jedności. - Głównie skupiamy się na pracy sanktuaryjnej i parafialnej, są to dwie rzeczywistości bardzo bliskie. Parafia liczy ponad 3 tys. wiernych, to parafia wiejska, więc wszystkie jej aktywności czy funkcje religijne są związane z plonami, z ziemią. Czas letni, to czas sanktuaryjny, bo to miejsce odwiedzane przez licznych pielgrzymów - powiedział przeor z Leśnej Podlaskiej.

Za kard. Wyszyńskim i Janem Pawłem II zakonnicy przypominają, że szczyty duszpasterstwa są na Jasnej Górze, która jest „konfesjonałem i ołtarzem”.

Paulini podkreślają, że włączenie się w szeroko rozumiane duszpasterstwo jest odpowiedzią na znaki czasu i ważnym udziałem niewielkiego Zakonu - posługującego w 17 krajach w ponad 70 domach, w budowaniu Kościoła na tej ziemi.

Już wcześniej przełożony generalny Zakonu Paulinów odbył spotkania on-line z przełożonymi i delegatami prowincji i wice prowincji z zagranicy.

Izabela Tyras

O WZYWANIACH DUSZPASTERSKICH PAULINÓW 18-19.05.2021 R O WZYWANIACH DUSZPASTERSKICH PAULINÓW 18-19.05.2021 R O WZYWANIACH DUSZPASTERSKICH PAULINÓW 18-19.05.2021 R O WZYWANIACH DUSZPASTERSKICH PAULINÓW 18-19.05.2021 R