SREBRNY JUBILEUSZ PAULIŃSKICH KAPŁANÓW

SREBRNY JUBILEUSZ PAULIŃSKICH KAPŁANÓW
2021-06-08

Srebrny jubileusz kapłaństwa przeżywało na Jasnej Górze siedmiu ojców paulinów. Świecenia otrzymali w jasnogórskiej bazylice z rąk abp. Stanisława Nowaka 8 czerwca 1996r. Wśród nich był o. Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diec. kaliskiej.

- Stajemy w pokornej postawie, że żaden kapłan sam sobie nie wystarczy, że nie wystarczą nasze zdolności. Kapłaństwo jest wezwaniem, by służyć innym i samemu być blisko Jezusa - powiedział bp Buzun. Dodał, że ojcowie przybyli tutaj, by wspólnie podziękować przy ołtarzu Matki Bożej, gdzie sprawowali prymicyjne Msze św. - To wielkie dziękczynienie za to, że Bóg dostrzegł w nas coś, co wciąż pozostaje tajemnicą i prośba, byśmy służyli Mu jak najlepiej - podkreślał kaliski biskup pomocniczy.

Jubilaci zauważają, że 25-lecie to przede wszystkim okazja do wdzięczności Bogu, ale i spojrzenie na otrzymany dar kapłaństwa.

Dla wszystkich paulinów Jasna Góra to wyjątkowe miejsce i często „kolebka”' powołania. - Tutaj zacząłem swoją posługę w Zakonie, od postulatu, bo przyszedłem na brata zakonnego, choć były trudne chwile, wszystko oddawałem Bogu i Maryi, i dziś nie żałuję – powiedział o. Dominik Partyka, posługujący obecnie w czeskiej Ostrawie.

Podczas jubileuszowej Mszy św. o. Arnold Chrapkowski, przełożony generalny Zakonu Paulinów zauważył w kazaniu, że dalszy program kapłańskiej posługi, niezależny od jakichkolwiek uwarunkowań i miejsca posługiwania, wyznacza dzisiejsza Ewangelia: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego”. - Wyrazistość naszego kapłańskiego posługiwania, postawa całkowitego zaufania Bogu, a nie własnym siłom, planom, projektom. Otwartość na drugiego człowieka, dzielenie się tym co posiadam nawet tym małym, dawanie nie siebie, ale Boga obecnego w Jego słowie i sakramentach, to jest nasze kapłańskie światło - mówił o. Generał. Podkreślał, że choć „może czasami czujemy się zniechęceni i po ludzku szukamy kompromisów, łatwiejszych zadań, miejsc, ludzi a przecież św. Paweł pisze - głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, podnieś na duchu z całą cierpliwością ilekroć nauczasz, ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, spełnij swe posługiwanie”.

O. Chrapkowski życzył, by kapłani strzegli wiary w sobie i w ludziach im powierzonych, by nieustannie uczyli się kapłaństwa, nim żyli i nim służyli drugiemu człowiekowi.

- Wzięliście Maryję na drogę kapłańskiego i zakonnego życia. Jej wzorem i z Jej pomocą zaangażowaliście się w misję przepowiadania świadczenia i dawania światu Chrystusa jak Ona. Bądźcie nadal Jej prawdziwie umiłowanymi synami, ucząc się ciągle od Niej miłości do Boga i człowieka, ucząc się służby Bogu i człowiekowi - mówił Generał Paulinów podkreślając, że „idąc tą drogą, świętości i służby, zawsze możemy liczyć na pomoc Boga”.

25 lat temu święcenia kapłańskie przyjęło 9 paulinów. Dwóch z tego rocznika już zmarło.
Wśród wyświęconych 8 czerwca 1996r. byli: o. bp Łukasz Buzyn - biskup pomocniczy diec. kaliskiej, o. Dominik Partyka - Ostrawa - Czechy, o. Franciszek Całka – Rzym - Włochy, o. Robert Jasiulewicz - Pilzno - Czechy, o. Michał Fuksa - Warszawa, o. Robert Kurowicki - Topolczany - Słowacja, o. Justyn Duszczyk - Leśna Podlaska.
Źródło: Biuro Prasowe Jasna Góra- Izabela Tyras

SREBRNY JUBILEUSZ PAULIŃSKICH KAPŁANÓW SREBRNY JUBILEUSZ PAULIŃSKICH KAPŁANÓW SREBRNY JUBILEUSZ PAULIŃSKICH KAPŁANÓW