JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU

JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU
2021-06-16

 „Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jubileuszu 150-lecia istnienia parafii św. Stanisława BM na Manhattanie, najstarszej polonijnej parafii na Wschodnim Wybrzeżu.

Jak wynika z dokumentów już̇ w 1872 roku Polonia w Nowym Jorku, która w tamtym momencie liczyła około 2 tysięcy osób, zjednoczyła się̨, aby wybudować́ pierwszy kościół, w którym mogłaby przyjmować sakramenty oraz wznosić swoje modlitwy ku Bogu w ojczystym języku. W dzisiejszych czasach niestety nadal istnieją miejsca na świecie, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia. Ludzie spragnieni Boga i Jego Dobrej Nowiny są prześladowani za wiarę i potrzebują naszej pomocy, aby tak jak my móc modlić się w swoim ojczystym języku. My lud wierny na mocy Chrztu Świętego jesteśmy odpowiedzialni za Kościół Powszechny oraz zobowiązani do głoszenia Dobrej Nowiny i ewangelizacji w krajach, gdzie jeszcze ludzie nie wiedzą o Bogu.

Dlatego z okazji roku jubileuszowego w parafii św. Stanisława BM zrodziła się przepiękna inicjatywa, aby wraz ze Wspólnotą Dobrego Samarytanina, która od kilku lat prowadzi działalność misyjną na rzecz najuboższych, zaangażować całą Polonię w złożenie Dziękczynnego Wotum Bogu za łaskę modlitwy w ojczystym języku na amerykańskiej ziemi i zanieść Jezusa Miłosiernego wraz z Matką Bożą Częstochowską tam, gdzie ona jeszcze nie dotarła.

 Pragniemy, aby WOTUM POLONI wyszło po za ramy obchodów jubileuszu jedynie w samej parafii św. Stanisława BM i tak jak 150 lat temu, również teraz zjednoczyć Polaków mieszkających w USA, aby stworzyć piękne, wspólne Dzieło Miłosierdzia. Nasz ukochany Papież Jan Paweł II nawoływał nas którzy żyjemy w rozwiniętych krajach dostatku, abyśmy przełamywali własny egoizm i zwrócili uwagę na tych ubogich, maluczkich którzy cierpią głód, których również Bóg Ojciec stworzył na swój wzór i podobieństwo i przez swoje cierpienie są oni szczególnie bliscy Bogu. Przypominał, że wszelkie dobra, które posiadamy pochodzą od Boga, dlatego Bóg nawołuje nas do tego, aby nimi dzielić się z ubogimi.

Dlatego Wotum Polonii jest inicjatywą mającą na celu wybudowanie sierocińca oraz kaplicy pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego i MB Częstochowskiej w kraju misyjnym, którym jest Uganda. To tam pod patronatem Wspólnoty Dobrego Samarytanina powstaje Wioska Dziecięca Bożego Miłosierdzia, gdzie schronione znajdzie około 200 osieroconych, skrajnie ubogich dzieci. Projekt obejmuje również budowę kaplicy, która umożliwi kształtowanie wiary oraz przyjmowanie sakramentów nie tylko podopiecznym ośrodka, ale również okolicznej ludności. Nie każdy wie, że Uganda jest krajem, który w czasie II Wojny Światowej dał schronienie wielu tysiącom naszych rodaków. Po ataku Rosji Sowieckiej na Polskę, zostali oni zesłani na Syberię. Po amnestii związanej z podpisaniem układu Sikorski – Majski, rozpoczęła się wieloletnia tułaczka ogromnej rzeszy Polaków, dla których Uganda stała się przystankiem w czasie ich wędrówki. Wielu z nich w późniejszym czasie osiedliła się m.in. w Stanach Zjednoczonych.

WOTUM POLONII nabiera zatem głębszego znaczenia, bowiem staje się okazją do wyrażenia wdzięczności za schronienie, które Polacy uzyskali w Ugandzie w czasach wojennej zawieruchy. Duchowym Symbolem wspomnianej inicjatywy jest Ikona MB Częstochowskiej, która jest również religijnym symbolem Polaków.

Nasza Pani Jasnogórska, wpisuje się od ponad VI wieków w historie Polski, zdobi niemal każdy nasz Kościół. Teraz pragniemy zanieść Naszą Czarną Madonnę na odległe zakątki świata, do najuboższych sierot Afryki, które szczególnie potrzebują opieki Naszej Matki Jasnogórskiej. Przed tym obrazem od kilkuset lat nieustannie słychać cichy szept modlitw ludzi wypraszających dla siebie łaski. Wierzymy, że porzucone dzieci, które nie mają rodziny odnajdą w naszej Pani Jasnogórskiej swoją Mamę.

Pragnieniem inicjatorów WOTUM POLONII jest, aby w tym znaku uczynku miłosierdzia skupiona była chęć służby Bogu i drugiemu człowiekowi, szczególnie osieroconym dzieciom, a także przekazanie nadziei jaką daje bliska relacja z Bogiem – Stwórcą. Obraz, który specjalnie na tą okazję będzie przygotowany w Polsce najpierw zostanie poświęcony na Jasnej Górze 26 sierpnia podczas Apelu Jasnogórskiego.

Następnie przyleci do Stanów Zjednoczonych, gdzie 5 września w Amerykańskiej Częstochowie, Duchowej Stolicy Polonii, zostanie uroczyście przywitany podczas Mszy św. o godzinie 12:30. Wtedy również nastąpi zawierzenie parafii św. Stanisława BM oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy włączą się w dzieło tworzenia Wotum Polonii. 26 września obraz Pani Jasnogórskiej przybędzie do parafii św. Stanisława BM na Manhattanie, zostanie on uroczyście wprowadzony w czasie Mszy św. o godzinie 12:00, podczas której zostanie rozpoczęty Rok Jubileuszowy. Następnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej będzie posłany w drogę, podczas której będzie nawiedzał wszystkie polonijne parafie Wschodniego Wybrzeża, które otworzą swoje drzwi na czas peregrynacji. Patronat duszpasterski nad peregrynacją Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, obejmie Jego Ekscelencja ks. Bp Andrzej Zglejszewski z diecezji Rockville Centre, NY.

My Polacy jesteśmy winni kultywować przepiękne nauki jakie pozostawił nam po sobie nasz wspaniały rodak Św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio powiedział „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. Te słowa są wezwaniem do zaangażowania misyjnego, na które w pierwszej kolejności odpowiedzieli wolontariusze ze Wspólnoty Dobrego Samarytanina. Do tej pory udało im się już wybudować sierociniec, kaplice oraz studnię głębinową w Centrum Samarytańskim w Tanzanii. W czasie wybuchu pandemii Covid19 Dobrzy Samarytanie jako jedni z pierwszych wyruszyli na nowojorskie ulice narażając swoje zdrowie i życie, aby zaopatrywać paczkami żywnościowymi ludzi chorych, starszych, oraz rodziny z Polski przylatujące na leczenie do nowojorskich klinik z chorymi na groźne nowotwory dziećmi. Kilka lat temu drogi Wspólnoty Dobrego Samarytanina oraz parafii św. Stanisława BM zeszły się podczas Mszy św. sprawowanej przez charyzmatycznego kapłana z Ugandy o. Johna Bashoborę. To on poprosił koordynatorkę Wspólnoty Dobrego Samarytanina o pomoc zarówno Kościołowi, jak i jego podopiecznym sierotom w jego kraju. Zwrócił się również o pomoc do o. Karola Jarząbka, obecnego proboszcza parafii św. Stanisława BM
o pomoc w utrzymaniu seminarium duchownego w Ugandzie. Każde zaangażowanie misyjne daje możliwość osobistego zbliżania się do Chrystusa. Przez działanie na rzecz misji, tak każdy chrześcijanin jak i cała wspólnota parafialna, do której przynależymy, wzmacniają swoje siły, łatwiej stawiają czoła problemom, które pojawiają się w życiu codziennym. Jeżeli wspólnota Kościoła, tworzona przez każdego z nas jest zdolna podzielić się posiadanym skarbem wiary i uczynić z niego dar, to wtedy jej więź z Chrystusem staje się pogłębiona i bardziej autentyczna. Każda forma misyjnego zaangażowania to wewnętrzne wzbogacanie nas samych, to troska również o nasze zbawienie. Zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym, daje również nadzieję na powrót do wspólnoty Kościoła, tym, którzy z różnych powodów oddalili się od niej, lub sami czują się odrzuceni.

Inicjatywa, do której zapraszamy ma zatem na celu nie tylko pomoc Kościołowi w Ugandzie, ale ma za zadanie ożywienie każdej wspólnoty parafialnej, która zdecyduje się zaangażować w to dzieło. Jest szansą na odnalezienie głębokiego sensu własnego istnienia ludziom przygniecionym egzystencją w materialistycznym świecie, a przez to umożliwienie otwarcia się na wartości duchowe, a w końcu na samego Stwórcę i Zbawiciela. Organizatorem przedsięwzięcia są Wolontariusze Wspólnoty Dobrego Samarytanina oraz parafia św. Stanisława BM, przy której działa wspólnota. Niech nas wszystkich prowadzi, jednoczy do czynienia dobra swoim braciom najmniejszym nasza Pani Jasnogórska. Ufamy, że Afryka zakocha się̨ w naszej Czarnej Madonnie, naszej Mamie, która nie raz wyratowała Polaków od biedy, a teraz na dalekim kontynencie, zatroszczy się̨ o sieroty. Głęboko wierzymy, że dobry Bóg, który objawił nam w Piśmie Świętym przez Swojego Syna co należy czynić, aby otworzyć sobie bramy do Królestwa Niebieskiego, kiedyś powie do każdego z nas: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić. Każdy z Was ma możliwość złożenia bezcennej cegiełki, bez której nie sposób uratować życie sierot, wybudować dla nich dom, w którym znajdą schronienie a nade wszystko zostaną włączone do Wspólnoty Kościoła Świętego. Zapraszamy wszystkie wspólnoty parafialne, organizacje polonijne, jak również indywidualne osoby do włączenia się w dzieło tworzenia WOTUM POLONII, daru dziękczynienia Polaków mieszkających tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych zakątkach świata.

Harmonogram wydarzeń:

26 sierpnia Poświęcenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze;

5 września Uroczyste wprowadzenie Obrazu Matki Bożej oraz zawierzenie parafii św. Stanisława BM i całej Polonii w Amerykańskiej Częstochowie podczas Mszy św. 12:30PM;

26 września Uroczyste wprowadzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Stanisława BM w Nowym Jorku;

8 maja Jubileusz 150 lecia istnienia parafii św. Stanisława BM

 o. Karol Jarząbek - Sekretarz Prowincji Amerykańskiej

Proboszcz parafii św. Stanisława BM

JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU JUBILEUSZ 150-LECIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM W NOWYM JORKU