MATKA BOŻA LEŚNIOWSKA - PATRONKĄ GMINY ŻARKI

MATKA BOŻA LEŚNIOWSKA - PATRONKĄ GMINY ŻARKI
2021-07-02

Wyjątkowo uroczyście będzie obchodzony 2 lipca odpust w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin.

Za zgodą Stolicy Apostolskiej zostanie Ona ogłoszona Patronką gminy Żarki. Stanie się to z inicjatywy: ojców i braci paulinów z Leśniowa, ks. Stanisława Kotyla – proboszcza parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach oraz Klemensa Podlejskiego – burmistrza miasta i gminy Żarki. – Rada gminy chce tego, więc to jest bardzo istotne. Matka Boża będzie się opiekowała nie tylko poszczególnymi osobami, ale całą gminą. To jest też dobry wyraz kilkuwiekowej obecności Maryi w tym miejscu – podkreśla o. Tomasz Chmielewski, podprzeor klasztoru w Leśniowie. W piątek 2 lipca o godz. 10 spod Urzędu Miasta i Gminy Żarki ul. Poprzeczną i Leśniowską wyruszy do kościoła parafialnego Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza procesja, skąd przejdzie do leśniowskiego sanktuarium. Tam uroczystej Sumie odpustowej o godz. 11 będzie przewodniczył abp Wacław Depo. 30 sierpnia 2018 r. rada miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Matki Bożej Leśniowskiej Patronką gminy Żarki. Następnie abp Wacław Depo przedłożył sprawę Konferencji Episkopatu Polski, która wydała pozytywną opinię. 9 września 2019 r. abp Depo wystąpił w tej sprawie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 19 sierpnia 2020 r. dykasteria zezwoliła na ogłoszenie Matki Bożej Leśniowskiej Patronką gminy Żarki. Ważne, abyśmy na wzór Maryi uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem – powiedział 2 lipca podczas uroczystości odpustowych w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Tego dnia Matka Boża Leśniowska została ogłoszona Patronką gminy Żarki. Sumę odpustową poprzedziła procesja, która wyruszyła spod Urzędu Miasta i Gminy Żarki, aby zatrzymać się przy kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, a następnie dotrzeć do sanktuarium. Przy każdej stacji odczytywana była Ewangelia oraz modlitwa powszechna. – Jako wspólnota wiary tu zgromadzona chcemy dziękować Bogu za dar Bożej Rodzicielki uobecnionej w łaskami słynącej figurze Najświętszej Maryi Panny Patronki Rodzin. Przychodzimy, tak jak czynili to nasi przodkowie już od XIV wieku, bo wiemy, że w Maryi Bóg zostawił nam niezawodną przewodniczkę na drogach wiary – powiedział przed Eucharystią o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów, witając uczestników uroczystości. 

Duchowny podkreślił, że przez zatwierdzenie oficjalnym dokumentem Matki Bożej Leśniowskiej Patronką gminy Żarki Stolica Apostolska potwierdziła „wielowiekowe przekonanie licznych pokoleń o szczególnej opiece Maryi nad mieszkańcami Żarek i okolic”. – To jednocześnie gorące i serdeczne zaproszenie dla dzisiejszych i przyszłych mieszkańców, aby całe swoje życie rodzinne i społeczne kształtowali w oparciu o Ewangelię, w której rozbrzmiewają słowa Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie” – zauważył o. Chrapkowski.

Generał Zakonu Paulinów wezwał, aby „z tego ducha Ewangelii, który uwrażliwia nas na dobro i potrzeby każdego człowieka, zwłaszcza tego najsłabszego i potrzebującego pomocy i wsparcia”, wypływały „konkretne decyzje oraz działania podejmowane dla dobra lokalnej społeczności”. – Niech w tym wielkim zadaniu, godnym ludzi wielkiego ducha, nieustanną pomocą będzie Boża Matka Leśniowska, nasza Patronka przed Bogiem. Dekret ogłaszający Najświętszą Maryję Pannę Leśniowską Patronką gminy Żarki odczytał ks. Damian Kwiatkowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Dokument podpisali arcybiskup sekretarz Arturus Roche i ks. Arkadiusz Nocoń, oficjał.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/69880/Abp-Depo-w-Lesniowie-uwierzmy-w-moc-wiary

MATKA BOŻA LEŚNIOWSKA - PATRONKĄ GMINY ŻARKI