PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM”

PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM  „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM”
2021-07-12

W dniach 12-18 lipca 2021 r.  odbyły się w Wieruszowie organizowane przez nasz Zakon Paulińskie Dni Młodych. Hasłem tegorocznego zjazdu były słowa „i Ja Ciebie nie potępiam”

PDM to rekolekcje połączone z aktywnym wypoczynkiem. W tym roku było nas w sumie 103 osoby – 81 młodzieży plus 18 ojców i braci oraz 4 siostry Augustianki.

Msze świętą na rozpoczęcie celebrował o. Ryszard Dec – definitor generalny Zakonu Paulinów.

W arkana spotkania ze Słowem Bożym wprowadzał młodzież o. Michał Legan OSPPE, posługujący na co dzień w klasztorze Jasnogórskim

Na program dni rekolekcyjnych składały się: konferencje, czas na medytację słowa Bożego, Eucharystia, Liturgia Godzin, spotkania w małych grupach, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie trzech dni rekolekcyjnych odbyło się czuwanie, podczas którego była możliwość sakramentu pokuty, uwielbiania Pana Jezusa Obecnego w Najświętszym sakramencie oraz modlitwa wstawiennicza.

Kolejne dni miały charakter rekreacyjny, a więc gry i zabawy, turniej piłki siatkowej, mecz w piłkę nożną paulini – reszta świata. A także kolejna edycja konkursu wiedzy o Zakonie Paulinów – Pauliniady. Odbyła się także pielgrzymka na górę Przemienienia Pańskiego do Węglewic.

Zjazd zakończył się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem o. Michała Gawryluka – przewodniczącego stowarzyszenia PDM-u podczas której ogłosił, że następne Paulińskie Dni Młodych odbędą się w Łukęcinie.

o. Dariusz Kropacz

PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM  „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM” PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM  „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM” PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM  „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM” PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM  „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM” PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM  „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM” PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM  „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM” PAULIŃSKIE DNI MŁODYCH POD HASŁEM  „I JA CIEBIE NIE POTĘPIAM”