ZMARŁ PAULIN O. CZESŁAW BIELEŃ

ZMARŁ PAULIN O. CZESŁAW BIELEŃ
2021-08-11

CURRICULUM VITAE

Ojca Czesława Bielenia

(03.07.1954 – 10.08.2021)

Czesław Bronisław Bieleń  urodził się 3 lipca 1954 roku w Kupnie
w powiecie Kolbuszowa z rodziców Józefa i Stanisławy z domu Drożdż. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Kupnie 18 lipca 1954 roku. 

Lata dziecięce spędził z rodzicami i bratem w rodzinnej miejscowości. W 1961 roku zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1969 roku.  Następnie rozpoczął naukę w Państwowym Technikum Rolniczym w Weryni. To wtedy u młodego Czesława zrodziła się myśl o wstąpieniu do Zakonu Paulinów. To pragnienie tak sam opisał: pragnę zrealizować moje postanowienie, które ukształtowało się w czasie trwania nauki w szkole średniej a mianowicie poświęcić swoje życie służbie Bogu. Po ukończeniu technikum w lipcu 1974 roku zwrócił się z prośbą do Kurii Generalnej o przyjęcie go do Zakonu Paulinów.Kanoniczny nowicjat rozpoczął 23 sierpnia 1974 roku w Leśniowie
a pierwszą profesję zakonną złożył 24 sierpnia 1975 roku na ręce Generała Zakonu Ojca Grzegorza Kotnisa. Po ukończeniu nowicjatu rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne
w Krakowie na Skałce. Profesję wieczystą złożył 25 marca 1980 roku na Jasnej Górze na ręce ówczesnego Generała Zakonu Ojca Józefa Płatka. Rok 1981 był dla Ojca Czesława Bielenia bardzo ważny. W dniu 20 czerwca 1981 roku otrzymał święcenia kapłańskie na Jasnej Górze z rąk Księdza Biskupa Stefana Bareły.

Po święceniach kapłańskich, decyzją Ojca Generała Józefa Płatka, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Leśniowie. Ojciec Czesław posługuje w Leśniowie przez 12 lat pełniąc obowiązki: socjusza magistra nowicjatu, magistra nowicjatu, podprzeora klasztoru. W latach 1987-1989 był bezpośrednio odpowiedzialny za kierowanie pracami remontowo-konserwatorskimi w leśniowskim kościele i klasztorze. 

W 1993 roku decyzją Generała Zakonu Ojca Jana Nalaskowskiego został powołany na urząd administratora Jasnej Góry. W lipcu 1996 roku został zwolniony z urzędu administratora a we wrześniu skierowany do posługi w Chorwacji. Początkowo Ojciec Czesław posługuje w Kamensku gdzie w 1999 roku zostaje mianowany podprzeorem klasztoru w Kamensku
i równocześnie przełożonym wspólnoty i proboszczem parafii w Sveticach.
W 2002 roku zostaje przeniesiony z klasztoru w Kamensku do klasztoru
w Sveticach. Należy zauważyć, że posługując w Sveticach dokonał gruntownego remontu kościoła i klasztoru, które w znacznym stopniu ucierpiały na skutek działań wojennych w latach 90. W 2010 roku zostaje zwolniony z urzędu przełożonego klasztoru i proboszcza w Sveticach
i mianowany przełożonym klasztoru i proboszczem parafii w Sv. Petar
u Šumi. Obowiązki te pełni przez dwa lata. W lipcu 2017 roku zostaje przeniesiony z Quasi-Prowincji Chorwackiej do klasztoru w Leśnej Podlaskiej gdzie z wielką gorliwością i oddaniem stara się służyć parafianom i pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Podczas wieloletniej posługi w Chorwacji Ojciec Czesław pełnił obowiązki magistra nowicjatu, prefekta kleryków i prefekta postulatu dla kandydatów z Quasi-Prowincji Chorwackiej ponadto był również radnym
w Quasi-Prowincji. Ostatnie dni życia Ojca Czesława były wypełnione jak zwykle pracą duszpasterską, ale i fizyczną. Ojciec Czesław zmarł nagle na skutek zatrzymania akcji serca w klasztornym ogrodzie w Leśnej Podlaskiej w dniu 10 sierpnia 2021 roku, w 67 roku życia, w 46 roku życia zakonnego i 40 roku życia kapłańskiego.

Śp. Ojciec Czesław Bieleń był człowiekiem ogromnej życzliwości do zakonnych współbraci i ludzi świeckich. Cechowały go  pracowitość, dobroć, pogoda ducha, gorliwość w służbie Bogu, umiłowanie piękna natury oraz gotowość do poświęceń i ofiary a także pedagogiczna cierpliwość.     

W ciągu wielu lat pracy wychowawczej w paulińskim nowicjacie
w Leśniowie i Chorwacji swoim świadectwem życia, hartem ducha, umiłowaniem zakonu wychował i przygotował do kapłańskiej i zakonnej posługi zastępy paulińskich nowicjuszy. Dlatego dziś dziękujemy Bogu Miłosiernemu za naszego Współbrata i gorąco się za niego modlimy.

Śp. Ojciec Czesław Bieleń w swoim podaniu o przyjęcie go do zakonu 47 lat temu tak pisał: „pragnę poświęcić się służbie Bogu u stóp Jasnogórskiej Królowej. Myślę, że wspierany przez Maryję będę zdolny do wytrwania w łasce Bożej i należytego wypełniania nakładanych na mnie obowiązków”.

Lata kapłańskiego życia pokazały, że Ojciec Czesław zrealizował swe pragnienia służąc Bogu i ludziom głosząc chwałę Maryi w Leśniowie na Jasnej Górze w Chorwacji i Leśnej Podlaskiej.

Śp. Ojciec Czesław pozostanie w pamięci współbraci i wiernych  jako życzliwy i dobry kapłan, wytrwały spowiednik a także gorliwy opiekun chorych, który potrafił promieniować Bogiem.

Niech Matka Boża, Pani Jasnogórska, którą gorąco umiłował, uprosi dla niego łaskę życia wiecznego i zaprowadzi do swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Mszy Świętej pogrzebowej w dniu 13.08.2021 roku o godzinie 12:00 w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej przewodniczył ordynariusz siedlecki Ks. Bp Kazimierz Gurda w obecności N.O. Generała Zakonu Arnolda Chrapkowskiego.

Ojciec Czesław został pochowany na cmentarzu parafialnym w Leśnej Podlaskiej.