ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022
2022-04-19

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 CENTOCOW MISSION 2022

 

WIELKI CZWARTEK

Msza Wieczerzy Pańskiej w Misji Centocow rozpoczęła się o godz. 13:00 pod przewodnictwem o. Ignacego Stankiewicza w asyście o. Davida V. Dlamini i diakona Sibusiso Mvuna.

Kto śledzi wydarzenia z naszej misji wie, że zbyt wczesna godzina nabożeństw Triduum Paschalnego podyktowana jest bezpieczeństwem naszych wiernych. Zdecydowana większość z nich przybywa do świątyni pieszo wraz z dziećmi. Staramy się aby po zakończonej liturgii wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów zanim zapadnie zmrok.

W homilii o. Ignacy powiedział, że w każdy Wielki Czwartek obchodzimy urodziny Najświętszej Eucharystii oraz kapłaństwa. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: Czyńcie to na moją pamiątkę, tzn. przemieniajcie chleb i wino w moje Ciało i Krew. To pokarm na życie wieczne. Po Wieczerzy Pan Jezus wstał, nalał wody do misy i umył nogi swoim uczniom przez co zostawił nam przykład pokory i służby; „dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili...”.

W tym roku ze względów sanitarnych i instrukcji rozesłanych przez Konferencje Biskupów dotyczących obchodu Triduum Paschalnego, pominięto obrzęd umywania nóg.

WIELKI PIATEK

Liturgia Wielkiego Piątku przyciąga ogromne tłumy Zulusów i to nie tylko katolików. W tym roku było podobnie pomimo niesprzyjających warunków pogodowych. Wypełniony kościół i liczne tłumy na zewnątrz.

Po godz. 12:00 rozpoczęło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po  zakończeniu Drogi Krzyżowej o. David V. Dlamini w towarzystwie diakona udali się do ołtarza i w pozycji lezącej oddali mu cześć. Po krótkiej modlitwie rozpoczęła się liturgia na cześć Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Członkowie naszego chóru pięknie wyśpiewali opis Męki Pańskiej wg św. Jana. W modlitwie powszechnej dodano specjalną intencje o pokój dla objętej wojną Ukrainy oraz o pokój dla całego świata.

Adoracja Krzyża odbyła się wg. instrukcji podanych przez naszych biskupów. Po odsłonięciu krzyża o. David uniósł go a wszyscy w pozycji klęczącej i w chwili milczenia adorowali krzyż. Następnie o. David poniósł krzyż przez środek kościoła i udał się na zewnątrz świątyni, aby i tam ogromna liczba wiernych mogła oddać krzyżowi należną cześć.

WIELKA SOBOTA

Przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej o. David V.Dlamini przeprowadził obrzędy wstępne dotyczące chrztu św.

O godz. 13:00 wszyscy udali się na zewnątrz świątyni gdzie przewodniczący dzisiejszej uroczystości o. Ignacy Stankiewicz dokonał poświecenia ognia. Następnie wszyscy uczestnicy liturgii wraz z kapłanami i ministrantami podążyli za diakonem niosącym paschał.

Po odśpiewaniu Orędzia Wielkanocnego o. Ignacy skierował do wiernych krótką homilie. Zaznaczył jak radosne są święta Wielkiej Nocy, gdzie Pan nasz Jezus Chrystus pokonał śmierć i wszelki grzech. Następnie wyjaśniał znaczenie sakramentu chrztu św. Po homilii i poświęceniu wody 35 dzieci w tym 6 osób dorosłych otrzymało sakrament chrztu św.  

W tym roku zimno i deszcz sprawiły, że sporo rodziców zdecydowało się przełożyć chrzest ich dzieci na inny termin.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

O godz 9:00 wyruszyła procesja do Grobu Pańskiego. Po krótkiej chwili adoracji, główny celebrans o. David V. Dlamini zaintonował radosną wiadomość: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Rozległy się dzwony kościelne i wyruszyła procesja wokół świątyni. Wszyscy wierni na czele z chorem pięknie śpiewali radosną pieśń „ Jabulani” to znaczy: weselmy się.

W homilii o. David mówił, że radość dzisiejszego dnia, radość wielkanocna to świętowanie nowego życia. Pusty grób zaświadcza o tym nowym życiu. Owszem była okrutna męka, była śmierć ale ostatecznie zwyciężyło życie. Jezus Chrystus pokonał wszelkie zło, pokonał śmierć i dał nam wszystkim nowe życie, życie wieczne.

Przed końcowym błogosławieństwem o. Ignacy Stankiewicz podziękował wszystkim, którzy czynnie uczestniczyli w liturgii Wielkiego Tygodnia i życzył radosnego przeżywania świąt Wielkiej Nocy.

O. Ignacy Stankiewicz 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ORAZ NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO / CENTOCOW MISSION 2022