ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW
2022-05-28

Zakon Św. Pawła Pierwszego Pustelnika ma nowych kapłanów. Święcenia prezbiteratu przez posługę metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo przyjęło dziś na Jasnej Górze czterech diakonów. Nowo wyświęceni kapłani to: o. Paweł Gliniak, o. Tadeusz Iwaszczyszyn, o. Luka Maria Madunić, o. Przemysław Pelikan.

O. Mariusz Tabulski, rektor paulińskiego seminarium zwrócił uwagę, że moment święceń prezbiteratu przypadł w dniu, kiedy Kościół w Polsce liturgicznie przyzywa wstawiennictwa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, paulińskiego konfratra, który całe swoje życie, osobiste, duchowe, służbę Kościołowi związał z Jasną Górą. Powierzył też i jego opiece neoprezbiterów.

Abp Wacław Depo zachęcał, by jako nowi kapłani Chrystusa uwierzyli w wystarczającą siłę i moc Bożej obietnicy, że jest On z nimi, choć nie obiecuje swoim powołanym, jak Jeremaszowi, Mojżeszowi, Maryi łatwego życia. – Jestem z tobą jako twój Zbawiciel, który wyzwala, ratuje i zawiera przymierze na czas i na wieczność. Jakże te słowa Boże są nam dzisiaj potrzebne, kiedy myślą, sercem i modlitwą ogarniamy naszych braci ojców paulinów z Mariupola, gdzie pauliński klasztor został sprofanowany i splądrowany, stając się siedzibą tzw. władzy Donieckiej Republiki Ludowej. Jesteśmy z nimi, tak jak Bóg jest z nimi – mówił w homilii metropolita częstochowski.

Abp Depo życzył nowym kapłanom Zakonu Paulinów, by byli ludźmi Ośmiu Błogosławieństw, solą, która nie zwietrzeje, światłem świata z Chrystusem. - Dobrze wiemy i odczuwamy, że świat i nasza Ojczyzna nie potrzebują zlaicyzowanych kapłanów ani zlaicyzowanych chrześcijan.

O. Arnold Chrapkowski, przełożony generalny Zakonu Paulinów za patronem dnia bł. kard. Stefanem Wyszyńskim przypomniał, że tajemnica powołania leży w sercu Boga, dlatego tajemnicę powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg. Uwrażliwiał młodych kapłanów, by całe ich życie było wielkim dziękczynieniem za dar powołania, który w ich serca złożył Bóg, by nie chcieli zbawiać ludzi na swój sposób, ale zawsze na Boży sposób. - Ludzie, do których zostaniecie posłani, macie w duchu Jezusa Chrystusa kochać. Ten, który was powołał, chce byście w Jego imieniu im służyli, im nieśli nadzieję - zachęcał neoprezbiterów Generał Paulinów.

Nowo wyświęceni kapłani to: o. Paweł Gliniak, o. Tadeusz Iwaszczyszyn, o. Luka Maria Madunić, o. Przemysław Pelikan.

Dla o. Pawła Gliniaka kapłaństwo to służba i ofiara z całego życia, dla tych ludzi, z którymi przyjedzie mu się spotkać, by ich prowadzić do Boga. Towarzyszyć mu będzie zachęta św. Pawła: „Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dzielny żołnierz Jezusa Chrystusa". – One mnie też przygotowują nie tylko na to, co dobre, ale na to, co złe i każą wierzyć, że Bóg w tym wszystkim będzie mnie wspierał i prowadził - wyznał młody kapłan, który pochodzi z Jarosławia.

O. Tadeusz Iwaszczyszyn pochodzi z Wrocławia. Na jego obrazku prymicyjnym znalazł się werset z Psalmu 69: „Boże Ty znasz moją głupotę i występki moje nie są zakryte przed Tobą. Niech przeze mnie nie wstydzą się ci, co Tobie ufają Panie Boże Zastępów. Niech przeze mnie się nie rumienią ci, którzy Ciebie szukają Boże Izraela. - To jest piękna modlitwa, ponieważ dzisiaj myślę sobie, że nie chciałbym być przyczyną tego, że ktoś oddala się od Boga, a sam fakt przyjęcia święceń nie gwarantuje tego, że ja będę ludzi przyciągał do Boga. Taka jest misja, ale czy tak będzie zobaczymy – zauważył. O. Tadeusz i podkreślił, że powołanie, którym go Bóg obdarował polega na tym, że nie chce żyć dla siebie tylko dla Niego. - To było moim celem od zawsze. Celem nigdy nie było kapłaństwo i nigdy nie było życie zakonne, tylko pełnienie woli Pana Boga. On mi swoją wolę objawił w ten sposób, że to jest ta droga życia i powołania, bycie kapłanem paulińskim – wyjaśnia zakonnik.

O. Luka Maria Madunić pochodzi z Cista Provo k. Splitu w Chorwacji. Tu poznał paulinów, kiedy w parafii rekolekcje prowadził o. Marko Glogović. Miał wtedy 18 lat i jak twierdzi bardzo mocno potrzebował nawrócenia. Tak też się stało. -Wyspowiadałem się z całego życia i wszedłem na drogę wiary - opowiada dziś młody kapłan. Na motto kapłańskiego życia słowa św. Pawła z listu do Filipian „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”. - Dla mnie te słowa są wskazówką, że sam nie jestem zdolny do niczego dobrego, że Pan Bóg przeze mnie może działać, a ja chcę go dopuścić w moim życiu - wyjaśnia i dodaje, że dla niego kapłaństwo to „ofiara, umieranie, takie zupełne oddanie się Bogu”.

O. Przemysław Pelikan opowiadając o swojej drodze powołania, określa je jako „ekspresowe”. - Bóg dał mi łaskę, żebym wszystko zostawił: prace, mieszkanie i poszedł za Nim na całego. Do tej pory pływam na tej głębi z kołem ratunkowym jakim jest Maryja. Ona jest tą, która mnie trzyma - podkreślił. A poczuł się „pochwycony przez Chrystusa” w korporacji we Wrocławiu. - Bóg powołał mnie z dziesiątego piętra do zakonu. To był Jego plan na moje życie. Ja próbowałem sobie je układać po swojemu, w końcu Pan Bóg dopiął swego, jestem tutaj i jestem szczęśliwy, a o to chodzi – podkreśla o. Przemysław. Na obrazek prymicyjny wybrał słowa z Psalm 37: „Powierz Panu swą drogę i mu zaufaj On sam będzie działał”. Pochodzi z Wieruszowa.

Po południu młodzi kapłani będą sprawować swoją pierwszą Mszę św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Formacja kapłanów trwa w Zakonie Paulinów 7 lat. Po wstąpieniu do Zakonu kandydaci na przyszłych ojców paulinów rozpoczynają najpierw prenowicjat w Krakowie na Skałce. Po nim rozpoczyna się roczny nowicjat w Żarkach - Leśniowie k. Częstochowy. Uwieńczony jest on pierwszymi ślubami zakonnymi, po których następuje 6-letni okres formacji duchowej i studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym na Skałce w Krakowie. Po piątym roku składają śluby wieczyste i przyjmują święcenia diakonatu. Po szóstym roku - stosownie do woli Kościoła - przyjmują święcenia kapłańskie.

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika powstał w połowie XIII wieku na Węgrzech. Tamtejsi pustelnicy obrali sobie Pawła z Teb za wzór swego życia. Obecnie główną siedzibą zakonu jest Jasna Góra, formacja odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie na Skałce. Poza Polską Paulini obecni są też w kilkunastu krajach na czterech kontynentach. Zakon prowadzi również misje w RPA i Kamerunie. Paulini są zakonem kontemplacyjno-czynnym.

Kontemplacyjne powołanie wyrażone w zawołaniu "sam na sam z Bogiem" paulini łączą z posługą duszpasterską. Realizuje się ona przez głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia oraz sprawowanie sakramentów, szczególnie sakramentu pokuty i pojednania.

Źródło: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW ŚWIĘCENIA PREZBITERATU W ZAKONIE PAULINÓW