NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION
2022-06-05

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

W PAULIŃSKIEJ MISJI CENTOCOW, RPA

 

Msza święta Niedzieli Ducha Świętego rozpoczęła się jak zwykle o godz. 9:00. W kościele można było zauważyć nowe twarze a także odmienne stroje wiernych reprezentujących różne chrześcijańskie wspólnoty z terenu naszej misji. Stało się już tradycją w naszej misji, że na Niedziele Zesłania Ducha Świętego zapraszamy lokalne kościoły chrześcijańskie aby wspólnie modlić się o jedność kościoła. W tym roku główną intencją modlitewnego spotkania był pokój na Ukrainie i na całym świecie. Na początku mszy św. o. Ignacy Stankiewicz wszystkich serdecznie pozdrowił i zaprosił do czynnej i gorliwej modlitwy. W wygłoszonej homilii wyjaśnił obecnym, czym jest święto Pięćdziesiątnicy. To wspomnienie wydarzenia, które miało miejsce w Wieczerniku w Jerozolimie po pięćdziesięciu dniach od Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zstąpił wówczas Duch Święty na modlących się w Wieczerniku Apostołów i Maryję,  dając początek zrodzonemu z Chrystusa Kościołowi.Po mszy świętej reprezentanci lokalnych kościołów modlili się wspólnie z naszymi wiernymi aby nastała jedna owczarnia, jeden kościół pod jednym pasterzem. Modlono się również o pokój dla umęczonej wojną Ukrainy. Na dzisiejszą modlitwę przybyli przedstawiciele kościoła Metodystów, St. Johns Church i kilka gałęzi Zion Church. Obecny był również o. David V. Dlamini, który współkoncelebrowal msze św. a także diakon Mvuna przebywający na duszpasterskiej praktyce w Centocow oraz kleryk Mbhulelo z Mariannhill. Po końcowym błogosławieństwie o. Ignacy zaprosił wszystkich do sali parafialnej na skromny posiłek przygotowany przez panie parafianki.

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, CENTOCOW MISSION