ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ PUSTELNIKÓW

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ PUSTELNIKÓW
2023-01-20

W Zakonie Paulinów obchodzone jest Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników. 

Od 1382 r. Zakon sprawuje pieczę nad jednym z najważniejszych sanktuariów świata - Jasną Górą.

To właśnie dlatego paulini postrzegani są w Kościele i przez wiernych jako zakon maryjny.

W przeciągu wieków wzbogacili swoje przesłanie o działalność duszpasterską. Od XV w. obejmują parafie, a także opiekę nad ruchem pielgrzymkowym.

Często biskupi, zapraszając „białych mnichów” do posługi w swoich diecezjach, powierzają im opiekę nad lokalnymi sanktuariami maryjnymi.

To umiłowanie Maryi wynika też ze źródeł powstania Zakonu, który ukonstytuował się w XIII w. na Węgrzech, gdzie zaznaczył się bardzo żywy kult Najświętszej Maryi Panny.

Już daleko wcześniej nazywano i zarazem czczono Ją jako „Wielką Panią Węgier”.

Węgierskie Márianosztra od początku istnienia było miejscem poświęconym Maryi. Ona jest tu główną Patronką i odbiera cześć jako „Maria nostra”, czyli „nasza Maryja”.

To stamtąd właśnie w 1382 r. przybyło szesnastu węgierskich paulinów, którzy założyli klasztor na Jasnej Górze.

Szczyt swego rozwoju Zakon osiągnął w XVI w., kiedy to w krajach Europy, a nawet w Palestynie i Egipcie w 8 prowincjach istniało 300 klasztorów.

Klęska wojska węgierskiego w bitwie z Turkami pod Mohaczem w 1526 r. przyniosła wielkie spustoszenie także dla paulińskich wspólnot.

Turcy zburzyli dziesiątki klasztorów, spłonęły archiwa i biblioteki, zakonnicy ponieśli męczeńską śmierć.

Po klęskach na Węgrzech centrum życia zakonnego zaczęło przesuwać się w stronę Jasnej Góry. Dziś to Jasna Góra wyznacza właśnie charyzmat całego Zakonu.

"Posługa jasnogórska Paulinów - jak zaznaczył Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim przemówieniu przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej 19 VI 1983 r.

- najpełniej wyraża charyzmat Zakonu Paulinów nie tylko w Kościele na ziemi polskiej, ale także w Kościele powszechnym".

Jasną Górę nazwał papież "najbardziej newralgicznym punktem duszpasterstwa na całej ziemi polskiej",

a maryjność paulińską określił mianem "charyzmatu jasnogórskiego", w którym mieści się głoszenie Słowa i sprawowanie sakramentów, oddanie Matce Najświętszej.

Wśród polskich sanktuariów maryjnych oprócz Jasnej Góry - która ma charakter międzynarodowy - paulini opiekują się: sanktuarium Patronki Podlasia - Matki Wiary i Jedności w Leśnej Podlaskiej,

sanktuarium Patronki Rodzin w Leśniowie-Żarkach, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie k. Wrześni i sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie k. Koła.

Do zagranicznych zaś należy zaliczyć sanktuaria m.in.: "Amerykańska Częstochowa" w Doylestown w USA, Todtmoos w Niemczech,

"Afrykańska Częstochowa" Centocow Mission w RPA, Berrima Penrose Park i Marian Valley w Australii, Kamensko w Chorwacji.

Trzy lata temu Zakon Paulinów przyjął opiekę nad narodowym sanktuarium Matki Bożej Siedmiobolesnej w miejscowości Šastín-Stráže na Słowacji.

W grudniu 2019 r. pauliński kościół pw. Ducha Świętego w Warszawie został ogłoszony diecezjalnym Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

ZA: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-16643