Curia Generale

Superiore Generale p. Arnold Chrapkowski OSPPE
Vicario Generale p. Michał Lukoszek OSPPE
II Consigliere p. Mariusz Tabulski OSPPE
III Consigliere p. Ryszard Bortkiewicz OSPPE
IV Consigliere p. Kazimierz Maniecki OSPPE
Procuratore generale p. Bazyli Degórski OSPPE
Amminisratore Generale p. Jan Bednarz OSPPE
Secretario Generale p. Paweł Przygodzki OSPPE