Trasa Szlaku

Obecnie Szlak Paulinów funkcjonuje już na terenie dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. Podjęto również rozmowy z marszałkami województw mazowieckiego i lubelskiego, aby mógł on zostać poszerzony o kolejne obiekty. W planach jest włączenie doń w pierwszej kolejności innych miejsc związanych z istnieniem i duchowością Paulinów w Polsce, a później także na terenie Słowacji i Węgier – aż po Chorwację.


Mapa Szlaku (trasa Szlaku w przyszłości może ulec zmianie) >>> PRZEJDŹ


Trasa Szlaku Paulinów jest dostępna zarówno dla turysty pieszego, jak i rowerowego – unikanie dróg o dużym natężeniu ruchu, odpowiednia nawierzchnia i nachylenie. Uwzględnia obiekty o charakterze religijnym oraz miejsca atrakcyjne pod względem historycznym, kulturowym czy przyrodniczym. Jest również wiele spokojnych – sprzyjających pielgrzymowaniu, kontemplacji i zadumie – fragmentów Szlaku.


TRASA GŁÓWNA Szlaku Paulinów rozciąga się pomiędzy Krakowem a Częstochową, łącząc dwa najważniejsze w Polsce paulińskie obiekty: Jasną Górę w Częstochowie i krakowską Skałkę.


Przebieg TRASY GŁÓWNEJ: Kraków Skałka –> Żarki-Leśniów –> Częstochowa Jasna Góra


Na obszarze województwa małopolskiego:


Kraków Skałka – Seminarium Zakonu Paulinów – Węgrzce – Bosutów – Książniczki – Iwanowice – Wysocice – Imbramowice – dol. Dłubni – Glanów – Budzyń – Kamienna Góra – Wolbrom – Dłużec – dol. Wodącej (okolice Smolenia)

Mapa małoplskiej części Szlaku Paulinów >>> PRZEJDŹ


Na obszarze województwa śląskiego:


Zamek Smoleń – Podzamcze – Góra Birów – Okiennik Wielki – Sanktuarium MB Skarżyckiej – Morsko – Zamek Bąkowiec – Podlesice – Góra Zborów – Bobolice – Mirów – Żarki-Letnisko PKP – Żarki – Żarki-Leśniów – Trzebniów – Ostrężnik – Złoty Potok – Zrębice – Turów – Mstów – Przeprośna Górka – Częstochowa – Kościół św. Barbary i Jasna Góra