Kontakt

Dane kontaktowe / korespondencji:

Prezes Fundacji Szlak Paulinów
o. Mariusz Tabulski
ul. Skałeczna 15
31-065 Kraków
POLSKA
mariusz.tabulski@gmail.com

Siedziba Fundacji Szlaku Paulinów
ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
kontakt@szlakpaulinow.pl