Białoruś

Korelicze

Korelicze

Parafia Rzymsko-Katolicka
ul. Famienko 1 A
231430  Korelicze
Białoruś

tel. +375 0 1596 71 065
      +375 29 28 28 676

e-mail: yuryosppe@wp.pl