Zarząd

GENERAŁ ZAKONU  o. Arnold Chrapkowski
Wikariusz Generalny o. Michał Lukoszek
II Definitor o. Ryszard Dec
III Definitor o. Piotr Łoza
IV Definitor Br. Bernard Kluczkowski
Prokurator Generalny przy Stolicy Apostolskiej o. Bazyli Degórski
Administrator Generalny o. Marek Moga
Sekretarz Generalny o. Bartłomiej Maziarka