Aktualności

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU 2023

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU 2023

Zakon Św. Pawła Pierwszego Pustelnika ma 10 nowych kapłanów. Święcenia prezbiteratu przez posługę biskupa pomocniczego arch. częstochowskiej Andrzeja Przybylskiego przyjęło dziś na Jasnej Górze 10 diakonów: siedmiu Polaków, Słowak, Chorwat i...więcej »

ŚWIĘCENIA DIAKONATU 2023

ŚWIĘCENIA DIAKONATU 2023

8 maja 2023 r., w Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, wspólnota klasztorno- seminaryjna na Skałce, z sercem pełnym radości i dziękczynienia celebrowała sakrament święceń w stopniu diakonatu 9 braci kleryków. Bracia otrzymali...więcej »

NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW

NOWY KONFRATER ZAKONU PAULINÓW

Do konfraterni, czyli duchowej rodziny Zakonu Paulinów, został dziś włączony Ireneusz Skrzecz od przeszło 20 lat związany z Jasną Górą, a ostatnio też z paulińskim Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w Warszawie. To wyraz podziękowania za jego...więcej »

KAPITUŁA PROWINCJI NIEMIECKIEJ

KAPITUŁA PROWINCJI NIEMIECKIEJ

W dniach 17-18 kwietnia 2023, pod przewodnictwem Generała Zakonu Paulinów O. dra Arnolda Chrapkowskiego, odbyła się Kapituła Prowincjalna Wyborcza Niemieckiej Prowincji Zakonu w domu rekolekcyjnym Spectrum Kirche w Passau (Bawaria). Obrady...więcej »

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE GENERAŁA ZAKONU

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE GENERAŁA ZAKONU

Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy! Zmartwychwstały Chrystus, który zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie, a człowiekowi przywrócił utracone życie, niech udziela nam daru wiernego podążania drogą paschalną w...więcej »

PROFESJA WIECZYSTA BRACI KLERYKÓW

PROFESJA WIECZYSTA BRACI KLERYKÓW

Na wyłączną służbę Bogu, Kościołowi i Zakonowi oddało się dziś w uroczystość Zwiastowania Pańskiego dziewięciu paulińskich braci kleryków, w tym 4 Polaków, 3 Kameruńczyków, Chorwat i Południowoafrykańczyk. Podczas Mszy św. złożyli profesję...więcej »

NOWI KONFRATRZY ZAKONU PAULINÓW

NOWI KONFRATRZY ZAKONU PAULINÓW

Do konfraterni, czyli duchowej rodziny Zakonu Paulinów zostali dziś włączeni prof. Andrzej Kaszuba i dr Ryszard Maranda. Obaj są lekarzami. Konfraternia jako nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół Zakonu sięga swymi początkami...więcej »

ROK JUBILEUSZOWY O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO

ROK JUBILEUSZOWY O. AUGUSTYNA KORDECKIEGO

Niech ogromne dziedzictwo o. Augustyna Kordeckiego przemówi również do naszego pokolenia. Niech stanie się wezwaniem do jedności w budowaniu dobra, dla pomyślnej przyszłości Polski. Trzeba podjąć odważnie nową obronę Jasnej Góry, obronę ducha...więcej »

WIZYTACJA KANONICZNA W USA

WIZYTACJA KANONICZNA W USA

W dniach 9-28 Stycznia 2023 r., w Prowincji Amerykańskiej Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, przeprowadzona została, przeprowadzona przez O. Generała Arnolda Chrapkowskiego oraz O. Wikariusza Generalnego Michała Lukoszka wizytacja...więcej »

ŚWIĘTO ZAŁOŻYCIELA PAULINÓW

ŚWIĘTO ZAŁOŻYCIELA PAULINÓW

20 stycznia we wspomnienie bł. Euzebiusza paulini przeżywają święto ku czci swego faktycznego założyciela i organizatora życia zakonnego.  Błogosławiony żył w XIII w., był kanonikiem katedralnym w Ostrzyhomiu na Węgrzech. Podczas najazdu...więcej »