Rek. powołaniowe - Kraków

2017-06-08

Rekolekcje Powołaniowe w Wyższym Seminarium Duchownym

To już ostatnie rekolekcje powołaniowe dla tegorocznych kandydatów do Zakonu Paulinów.

Klasztor seminaryjny w Krakowie to niezwykłe miejsce, w którym adepci życia zakonnego rozeznają swoje powołanie. Podczas rekolekcji powołaniowych w tym miejscu dajemy młodym ludziom możliwość przyjrzenia się z bliska wspólnocie kleryckiej. Przez kilka dni rekolekcji można poczuć się choć trochę częścią tej społeczności.

Rekolekcje do niczego nie zobowiązują, a mogą się stać doskonałą pomocą dla osób szukających odpowiedzi na ważne, dotyczące ich przyszłości, pytania związane z życiowym powołaniem.

Uczestnicy mieszkają w seminarium, przy jasnogórskim klasztorze. Zapewniamy wyżywienie, nocleg i miejsce i czas do modlitwy. Podczas rekolekcji istnieje możliwość indywidualnej rozmowy z ojcem, bratem. Możliwość spowiedzi.

Termin: 08-11.06.2017
Miejsce: WSD Zakonu Paulinów, ul. Skałeczna 16, 31-065 Kraków (WWW)
Wiek: od 16 do 29 lat
Koszt: ofiara dobrowolna

Zapisy (podając imię, nazwisko, datę urodzenia, adres oraz miejsce i termin rekolekcji):
- powolania.paulini@gmail.com
- kom. 501 360 143

Więcej informacji na: www.powolania.paulini.pl