Warszawa Piesza Pielgrzymka

2017-08-14

Drodzy Pielgrzymi 306 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej  

            Zbliża się czas pielgrzymowania na Jasną Górę. W tym roku wyruszy 306 Warszawska Pielgrzymka Piesza z Warszawy na Jasną Górę. Mottem pielgrzymki będą słowa: MARYJA NASZĄ KRÓLOWĄ. Hasło nawiązuje do Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W jednej z pieśni religijnych śpiewamy:

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.

 Ty za nami przemów słowo, Maryjo.

Miej w opiece naród cały,

 Który żyje dla Twej chwały,

 Niech rozwija się wspaniały, Maryjo.

Pieśń przypomina nam, że Matka Boża zespolona jest z tożsamością naszej Ojczyzny. Maryja jest zatem wpisana w kod kulturowy historii Polski, a maryjność wyznacza zwyczaje i obyczaje stanowiące o naszej kulturze. Ogromne znaczenie przypisuje się Jasnej Górze, która stanowi swoiste status quo na przestrzeni wieków. Jesteśmy zatem dumni z naszej Matki i Królowej. My również chcemy stawać się Żywą Koroną Maryi.

Ponadto w tym roku przeżywamy 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Matka Boża w Fatimie kieruje następujące prośby:

– odmawiajcie codziennie różaniec,

– ofiarujcie się za grzeszników i czyńcie ofiary,

– Bóg chce ustanowić nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca.

Podczas tegorocznej pielgrzymki pragniemy wielbić Boga za wielkie rzeczy jakie uczynił przez wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej w historii naszej Ojczyzny oraz każdego z nas. Pragniemy także zadośćuczynić prośbom Matki Bożej z Fatimy podczas 306 WPP.

Proszę o przyjęcie zaproszenia na szlak 306 WPP.

Z wyrazami zaproszenia, pamięci i modlitwy

Kierownik 306 WPP

O Marek Tomczyk

Więcej na: paulini.com.pl