Pawełki i 30-lecie paulinów w Todtmoos

Pawełki i 30-lecie paulinów w Todtmoos
2017-01-30

Jak każdego roku, w dniu 15 stycznia na całym świecie paulińska rodzina zakonna obchodzi uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika, patriarchy Zakonu Paulinów. W tym roku w 30. rocznicę przybycia naszych współbraci do Todtmoos w Niemczech, uroczystość ta była bardzo wyjątkowa.

Święto to poprzedziła nowenna odprawiana w naszym gronie zakonnym w kaplicy zakonnej. Było to nasze przygotowanie się do uroczystej Eucharystii w kościele Sanktuaryjnym Matki Bożej z Todtmoos, która miała miejsce w niedzielę o godz. 9.30. Aby podkreślić uroczysty charakter naszego święta i jubileuszu, Mszę św. odprawił nasz konfrater ks. abp Robert Zollitsch z Freiburga.

Mszę św. uświetniły chóry z naszych parafii Todtmoos - Bernau. Pomimo typowo śnieżnej pogody w górach Szwarcwaldu, kościół był wypełniony wiernymi, którzy przybyli, by również podziękować Bogu i Matce Bożej za 30 lat Ojców Paulinów w Todtmoos. Podziękowanie to wyraził na początku Michael Simon, przewodniczący Rady Parafialnej i przyznał, że pomimo obaw sprzed 30 lat, przybycie paulinów to najlepsze, co mogło spotkać Todtmoos.

Ks. abp Robert Zollitsch, wieloletni ordynariusz diecezji Freiburg podczas kazania również wyraził ogromną radość z naszego pobytu w Todtmoos i diecezji Freiburg. Zauważył osobę o. Romana Bruda, który był jednym z pierwszych paulinów w Todtmoos, a historia zaczęła się w Częstochowie od opowieści, że paulini są również w Niemczech. Abp Zollitsch przed 30 laty był bowiem bezpośrednio odpowiedzialny w imieniu ówczesnego ordynariusza diecezji Freiburg Oscara Saiera za przybycie paulinów do Todtmoos, co początkowo spotkało się z oporem mieszkańców.

O. Dawid Kołodziejczyk, przełożony klasztoru i proboszcz parafii, w imieniu całej wspólnoty zakonnej podziękował na koniec Eucharystii ks. abp. Robertowi za przybycie i wspólne świętowanie z nami uroczystości ku czci św. Pawła oraz wręczył ikonę tegoż świętego jako wyraz naszej wdzięczności.

Dla wszystkich uczestników uroczystości tego dnia był otwarty klasztor z małym poczęstunkiem i zwiedzaniem barokowych pomieszczeń klasztoru w Todtmoos. Blisko 300 osób mogło tego dnia doświadczyć tradycyjnej gościnności paulińskiej. Oczywiście nie zabrakło daktyli i fig na znak, że jest to Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

o. Łukasz Wróblewski OSPPE

Art. ze str. jasnagora.com